Aktualno

Obvestilo o rednih sejah pokojninskih odborov


01.07.2022

Junija 2022 sta se na rednih sejah sestala odbor Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 in odbor Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.Dne 14. junija 2022 je potekala 6. redna seja odbora Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.
 
Prisotni so bili člani odbora, predstavniki Generali zavarovalnice in predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija.
 
Predstavniki strokovne službe zavarovalnice so celostno predstavili poslovanje kritnih skladov in člane odbora seznanili tudi z:
 • revidiranim Letnim poročilom Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2021 in poročilom revizorja; 
 • revidiranim Letnim poročilom kritnih skladov in Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS za leto 2021 in poročilom revizorja;
 • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja kritnih skladov na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2021;
 • Dnevnimi poročili upravljavca o upravljanju tveganj, ki so jim bili kritni skladi izpostavljeni v letu 2021 na dan 31. 12. 2021;
 • Poročilom upravljavca o pritožbah v zvezi z delovanjem kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2021;
 • Poročilom upravljavca o poročanju članom kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2021;
 • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za maj 2022.
Predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija pa so poročali o tem, kako so v letu 2021 upravljali naložbe kritnih skladov.
 
Člani odbora so soglasno podali pozitivno mnenje k obema revidiranima letnima poročiloma. 
 
Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili z aktualnimi zadevami na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja in načrti za prihodnje.
 
Dne 23. junija 2022 je potekala 6. redna seja odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2. Prisotni so bili člani odbora in predstavniki upravljavca, to sta zavarovalnica GENERALI d. d. in Generali Investments, d. o. o. Slovenija.
Predstavniki strokovne službe zavarovalnice so člane odbora seznanili s sledečimi poročili:
 • revidiranim Letnim poročilom KPS LEON 2 in poročilom revizorja;
 • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja podskladov KPS LEON 2 glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2021;
 • Poročilom upravljavca o tveganjih, ki so jim bili podskladi KPS LEON 2 izpostavljeni v letu 2021;
 • tPoročilom upravljavca o pritožbah v zvezi z delovanjem podskladov KPS LEON 2 za leto 2021;
 • tPoročilom upravljavca o poročanju članom podskladov KPS LEON 2 za leto 2021;
 • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor KPS LEON 2 za maj 2022.
 • Predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija pa so poročali o tem, kako so v letu 2021 upravljali naložbe podskladov KPS LEON 2.
Tudi člani odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 so soglasno podali pozitivno mnenje k zgoraj navedenim poročilom.
 
Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili z aktualnimi zadevami na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja in načrti za prihodnje.
 
Revidirana letna poročila si lahko ogledate tukaj.