Aktualno

Objava Povzetka revidiranega Letnega poročila KPS LEON 2 ter povzetkov revidiranih Letnih poročil in revidiranih Letnih poročil Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2022


15.06.2023

Objavljamo povzetek revidiranega Letnega poročila KPS LEON 2 ter povzetka revidiranih Letnih poročil in revidirani Letni poročili Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2022.Dokumente najdete spodaj:


  • Povzetek revidiranega letnega poročila KPS LEON 2 2022 (179 kb)
  • LP za kritne sklade in Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS 2022 (5508 kb)
  • LP za Kritni sklad z zajamčenim donosom po PN-A01 2022 (5035 kb)
  • Povzetek LP za kritne sklade in Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS 2022 (393 kb)
  • Povzetek LP za Kritni sklad z zajamčenim donosom po PN-A01 2022 (292 kb)