Aktualno

Objava povzetka revidiranega Letnega poročila KPS LEON 2 ter povzetkov revidiranih Letnih poročil in revidiranih Letnih poročil Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2021


15.06.2022

Objavljamo povzetek revidiranega Letnega poročila KPS LEON 2 ter povzetka revidiranih Letnih poročil in revidirani Letni poročili Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2021.

Najdete jih spodaj.


  • Povzetek revidiranega letnega poročila 2021 (293 kb)
  • LP za kritne sklade in Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS 2021 (1425 kb)
  • LP za Kritni sklad z zajamčenim donosom po PN-A01 2021 (974 kb)
  • Povzetek LP za kritne sklade in Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS 2021 (947 kb)
  • Povzetek LP za Kritni sklad z zajamčenim donosom po PN-A01 2021 (793 kb)