Aktualno

Spremembe pogojev življenjskih zavarovanj


20.12.2019

Uprava zavarovalnice je na seji dne 20.12.2019 sprejela sklep, ki se glasi:

Uprava sprejme sklep, da se s 1.1.2020 omeji izvajanje pogodbene možnosti zavarovalnice, ki je predvidena v posebnih pogojev: PPDZ-EDZ-12, PPDZ-EDZ-14 ter dopolnilnih pogojev: DPŽZ-10, DPŽZ-10/1 pri obstoječih življenjskih zavarovanjih in ki določa, da lahko zavarovalnica kadarkoli po 3 letih dodatno zavarovanje, sklenjeno k življenjskemu zavarovanju, odpove, in sicer le na primere tistih zavarovalnih pogodb, pri kateri je prijavljen zavarovalni primer, pri čemer mora biti odpoved zavarovalnice v teh primerih dana najkasneje v roku 1 meseca od odklonitve zahtevka oz. izplačila zavarovalnine.