Aktualno

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., prva slovenska družba za upravljanje, je postala del mednarodne Skupine Generali.


09.09.2019

Družba KD SKladi se bo v začetku septembra preimenovala. 

Novo ime - Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o. S spremembo imena družbe se bo spremenilo tudi ime krovnega sklada in njegovih podskladov, torej imena naložb, na katera so lahko vezana življenjska zavarovanja z varčevanjem in pokojninska zavarovanja AS. 

Sprememba vpliva le na imena naložb, vse ostale lastnosti naložb in zavarovanj ostajajo nespremenjene.