NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

23.04.2019 | 2 min branja | Podjetje

Premija ne sme biti edini kriterij pri izbiri zavarovanja za podjetnike

Ena najpogostejših napak pri izbiri zavarovanj je, da se osredotočamo le na višino premije. Razumljivo, kajti premija predstavlja strošek, katerega upravičenost je pogosto težko razumeti, s to »težavo« pa se srečujejo vsi zavarovanci pri vseh vrstah zavarovanj. Podjetja pri tem seveda niso nobena izjema.

Premija nikakor ne bi smela biti edini dejavnik pri odločanju za zavarovanje. Z nizko premijo, ki je predvsem za manjša podjetja finančno ugodna, so povezane mnoge kasnejše težave, ki se pokažejo ob nesrečah, škodah in ostalih škodnih primerih. Podjetniki morajo pri primerjavi in izbiri zavarovanja upoštevati več dejavnikov, ne le višine premije.

Od premije do odbitne franšize

Namen sklenitve zavarovanja je, da zavarovalnica ob nastanku zavarovalnega primera izplača zavarovalnino, s katero si podjetje zagotovi povrnitev (zmanjšanje) škode in hitrejše »okrevanje«.

Poleg premije so del zavarovalne pogodbe tudi drugi, za podjetje veliko pomembnejši elementi zavarovalnega razmerja, ki določajo pravice in obveznosti obeh strank (zavarovalnice in podjetja):

  • Zavarovalni pogoji so ključni dokument pogodbe z natančno določeno vsebino pogodbenega razmerja.
  • Trajanje zavarovanja je časovno obdobje, v katerem velja sklenjeno zavarovanje.
  • Zavarovalna vsota predstavlja največji znesek zavarovalnine, ki je lahko izplačan za posamezen zavarovalni primer.
  • Zavarovalnina je dejansko izplačana vsota in ni nujno enaka zavarovalni vsoti.
  • Zavarovalno kritje predstavlja obveznost, ki jo prevzame zavarovalnica v skladu z zavarovalno pogodbo.
  • Obseg kritja določa, kaj vse je krito in kaj ni. 
  • Izključitve kritja navajajo razloge in okoliščine, ko zavarovanje določene škode ne krije.
  • Odbitna franšiza pomeni lastno udeležbo zavarovanca pri škodi, kar pomeni, da sam krije škodo do zneska franšize.

Kako izbrati najprimernejše zavarovanje?

Na izbiro optimalnega zavarovanja vpliva veliko najrazličnejših dejavnikov, saj se vsako podjetje srečuje z drugačnimi tveganji in ima specifične potrebe. Izbor potrebnih kritij močno olajša spletni konfigurator, še bolje pa se je o najustreznejšem zavarovanju posvetovati s specializiranim zavarovalnim agentom. Na ta način boste z zavarovanjem zadovoljni tudi v primeru škode in ne le ob sklenitvi.

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika