NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

21.01.2019 | 3 min branja | Podjetje

Poznate tveganja, ki lahko ogrozijo vaše podjetje?

Četudi ljudje brez obotavljanja pred najrazličnejšimi nevarnostmi zavarujemo svoje nepremičnine ali jeklene konjičke, smo podjetja na tej poti še vedno precej zadržana. Na vsebino zavarovanj se oziramo šele, ko se zgodi kakšna nezgoda. Žal pa je takrat pogosto že prepozno. 

Zavarovanje odgovornosti za podjetje

 

Nepričakovano velika škoda zaradi obratovalnega zastoja

Tako je bilo tudi v srednje velikem proizvodnem podjetju, ki mu je požar čez noč uničil del obrata. Čeprav so imeli v podjetju za takšne primere posebej sklenjeno osnovno premoženjsko zavarovanje, pa niso predvideli, da jim še večjo škodo lahko povzroči obratovalni zastoj. Uničenih strojev in poškodovane opreme ni bilo mogoče nadomestiti kar čez noč. In ker podjetje zaradi tega ni moglo proizvajati, tudi ni moglo pokrivati svojih fiksnih stroškov oz. ustvarjati dobička.

Škoda se je na koncu merila v nekaj deset tisoč evrih, ki jo je podjetje brez zavarovanja moralo kriti samo.

Opisani primer je le eden v vrsti škodnih dogodkov, ki že jutri lahko ohromijo ali popolnoma ogrozijo delovanje katerega koli podjetja, zato je za vsako poslovno družbo v prvi vrsti pomembno prepoznati nevarnosti, ki jim je izpostavljena, in se na njih v največji meri pripraviti.

 

Prvi kriterij zavarovanja: spoznajte svoje nevarnosti

Čeprav vseh nevarnosti, ki ogrožajo poslovanje, ne moremo v celoti preprečiti, pa jih lahko z ustreznim predvidevanjem in zavarovanjem vsaj ublažimo. 
 
Pri poslovanju se lahko tako srečamo:
  • s tveganji, ki povzročijo premoženjsko škodo;
  • z odškodninskimi zahtevki tretjih oseb zaradi škod, ki jih povzročimo tretjim osebam pri opravljanju svoje dejavnosti;
  • z nezgodami in boleznimi zaposlenih ...

 

Premoženjska škoda kot najbolj očiten primer nevarnosti

O premoženjskih škodah govorimo tedaj, ko nastopi poškodba, uničenje ali izginitev premoženja. Sem, denimo, uvrščamo zgornji primer, ko je požar uničil obrat podjetja, pa tudi strojelom, vlom, zavarovanje najete opreme ipd. 
 
Pri premoženjskih škodah je treba predvideti tudi posredno škodo, ki se kaže v izpadu proizvodnje. Za takšna zavarovanja se podjetja v Sloveniji še vedno odločajo preredko.
 

Tudi visoka odškodnina predstavlja tveganje

Na drugi strani podjetjem grozijo tudi škode iz naslova odškodninske odgovornosti, ki za posledico sicer nimajo direktnega poškodovanja premoženja, se pa premoženje podjetja lahko zmanjša zaradi izplačila odškodnin oškodovancem. Če se izkaže, da je podjetje odgovorno za škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi napake pri izvajanju dejavnosti ali zaradi napake v izdelku, ki ga izdeluje podjetje in nima sklenjenega ustreznega odgovornostnega zavarovanja, bo moralo odškodnino poplačati iz svojega »žepa«. Če pa podjetje sklene ustrezno zavarovanje, odškodnino namesto njega poplača zavarovalnica.

Čeprav je v navadi podjetij, da zavarujejo svojo odgovornost, je na mestu vprašanje, ali to zavarovanje sklepajo z dovolj visokimi zavarovalnimi vsotami. Prav tako je vprašanje, ali sklenejo vsa potrebna kritja glede na dejavnost, ki jo izvajajo? Zato je ključno dobro premisliti, katere nevarnosti vse podjetju pretijo.
 

Kaj sploh zavarovati?

Kot smo lahko ugotovili, je prvi korak k izgradnji varnega zavarovalnega modela prepoznati ključna tveganja, ki lahko ogrozijo vaše poslovanje. Seveda se ta tveganja razlikujejo od panoge do panoge ter od podjetja do podjetja. Pri njihovem definiranju vam lahko pomaga AS-ov konfigurator zavarovanj za podjetja ali pogovor s svetovalcem, ki vam bo ponudil neobvezen izračun stroškov. Izpolnite konfigurator in poklical vas bo naš svetovalec.

Na primer: Če ste proizvodno podjetje, potem morate poudarek zagotovo dati na zavarovanje prostorov, opreme, zalog ter posredne škode, kot tudi na zavarovanje vaše odgovornosti za škodo, ki lahko nastane zaradi vašega izdelka, če ima napako. Za prav vsa podjetja pa je pomembno tudi zavarovanje ključnih kadrov ipd. 

Pomembno je torej, da se v podjetju zavedate, v kakšni dejavnosti delujete, kakšnim oblikam tveganj ste podvrženi ter na koncu zavarujete vse, kar je ključno za vaš posel.

 

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika