NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

29.04.2019 | 2 min branja | Podjetje

Kako se zavarovati za primer požara v proizvodnji?

Ogenj spada med najbolj uničujoče sile. Vsi se zavedamo tega. V nas prebuja strah. Skrb. Manj pa se zavedamo dejstva, da so za usodo nekega podjetja bolj kot sam požar lahko hujše njegove posledice. 

Kaj se zgodi, ko zagori stroj?

Poglejmo dva preprosta primera: 
 
  1. Pokvari se vam stroj za pakiranje – v dveh dneh ga zamenjate ali popravite – nadaljujete z delom.
  2. Stroj za pakiranje zaradi kratkega stika zagori – ogenj zajame najprej embalažo in izdelke, nato se razširi še na druge stroje in na koncu gori celoten objekt. Po gašenju so uničeni vsi stroji, že narejeni izdelki, zaloge in surovine, uničena/močno poškodovana je tudi stavba. 
V drugem primeru seveda ne morete nadaljevati z delom že po nekaj dneh, saj vas čaka dolgotrajna sanacija. V najslabšem primeru celo rušenje objekta in izgradnja novega!

Kako se zavarovati pred posledicami požara?

Požarno zavarovanje bi moralo biti na vrhu seznama sklenjenih zavarovanj vsakega podjetja. Zaradi obsega škode in vpliva na proizvodnjo pa je priporočljivo skleniti tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara. To zavarovanje namreč krije stroške poslovanja, ki jih ne morete pokriti zaradi v požaru uničenih objektov, opreme, zalog in že gotovih izdelkov. Kritje poleg požara velja tudi za primer viharja, toče, strele ali eksplozije. Z zavarovanjem obratovalnega zastoja lahko zavarujete fiksne stroške poslovanja (storitev, amortizacijo, stroške dela …) in ob posebnem dogovoru tudi dobiček iz poslovanja.

In kaj storiti v primeru požara?

Nujno: najprej pokličite na številko 112 in javite požar! Nato ohranite mirno kri in upoštevajte nekaj pomembnih pravil: 
  • poskrbite za svojo varnost in varnost zaposlenih, 
  • skušajte preprečiti nastanek dodatne škode, vendar ne zavoljo svoje varnosti (!),
  • fotografirajte kraj nesreče in dokumentirajte škodo,
  • obvestite policijo,
  • v treh dneh obvestite zavarovalnico in zberite čim več slik, podatkov in dokazov za učinkovito reševanje škodnega primera. 
Nikakor si ne želim biti v situaciji, ko bom morala o tem razmišljati. In nikakor tega ne želim nikomur. Ker pa sem bolj previdne narave, o teh stvareh razmišljam vnaprej. Pred nekaterimi nevarnostmi lahko precej dobro zavarujemo tudi svoje podjetje. Dobro je, da se teh nevarnosti zavedamo. 
 

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika