NAJBOLJŠE ZAVAROVANJE
JE TVOJE RAVNANJE

06.05.2019 | 2 min branja | Podjetje

Ali je morda za vašo dejavnost kakšno zavarovanje obvezno po zakonu?

Za vse, ki menite, da je podjetniško zavarovanje brez zveze, začnimo s preprostim in vsem dobro znanim primerom – avtomobilskim zavarovanjem. Vsak avto mora biti zavarovan z obveznim zavarovanjem, ki v primeru nesreče krije škodo, povzročeno tretjim osebam. Vozniki lahko obvezno zavarovanje nadgradijo tudi s kaskom in drugimi zavarovanji, da si zagotovijo kritje stroškov zaradi lastne krivde. Vse jasno in razumljivo, kajne? In zakaj potem pri svojem podjetju ne ravnate enako?

Kakšna škoda lahko nastane zaradi vaših napak?

Pri opravljanju svoje dejavnosti se morate nujno vprašati, kakšne so lahko posledice vašega dela oziroma kakšno škodo lahko povzročite. Nastala škoda ima lahko za posledico poškodovanje oseb (invalidnost ali celo smrt), poškodovanje stvari, lahko pa gre za čisto premoženjsko škodo.

Zavarovanja, ki so obvezna po zakonu

Med najbolj izpostavljenimi poklici oziroma delovnimi mesti so odvetniki, notarji, davčni svetovalci, revizorji in cenilci, izvajalci zdravstvenih storitev, pooblaščeni arhitekti in inženirji, vodilni delavci gospodarskih družb, nepremičninski posredniki, gorski vodniki, upravitelji prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij, izvajalci zasebnega varovanja, detektivi in drugi.

Za zaščito potrošnikov in samih podjetij so zato nekatera zavarovanja odgovornosti obvezna po zakonu: zavarovanje odgovornosti pri uporabi vodnih plovil, zrakoplovov, motornih vozil (bolj znano kot AO), odgovornost v železniškem prometu; zavarovanje špediterske ter prevozniške odgovornosti.

Prav tako so obvezna tudi zavarovanja odgovornosti za nekatere poklice: zavarovanje notarske, zdravniške in odvetniške odgovornosti, odgovornost pooblaščenih arhitektov in inženirjev, zavarovanje odgovornosti revizijskih družb, sodnih izvršiteljev, zavarovalnih in nepremičninskih posrednikov ter zavarovanje odgovornosti gradbenih izvajalcev.

Zakaj zgolj obvezno ni dovolj?

Ker se vam nepredvideni dogodki ne bodo zgodili glede na to, kakšno zavarovanje imate. Preverite, katera zavarovanja so za vašo dejavnost obvezna, nato pa razmislite še o zavarovanju splošne odgovornosti, zavarovanju odgovornosti delodajalca in drugih. Najhitreje boste ustrezna kritja za svoje podjetje oziroma dejavnost izbrali s pomočjo konfiguratorja.

Izognite se tveganjem za vaše podjetje

Z dobrim nasvetom se lahko izognete marsikateremu tveganju. Naročite neobvezujoč klic zastopnika, ki vam lahko pomaga najti rešitve za vaše podjetje.

Naročite klic zastopnika