Dokumenti z informacijami o zavarovalnem produktu

Insurance Product Information Documents

V skladu z evropsko Direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov – Insurance Distribution Directive (IDD) vam predstavljamo dokumente z informacijami o zavarovalnih produktih, ki jih nudimo v zavarovalnici GENERALI zavarovalnica d. d.

Dokumenti niso tržno gradivo. Njihova oblika in vsebina je standardizirana, zato da vam pred odločitvijo o sklenitvi zavarovalne pogodbe omogoči lažjo primerjavo in seznanitev z glavnimi značilnostmi zavarovanj.

Premoženjska zavarovanja

Osebna zavarovanja

WIZ zavarovanja

G24 zavarovanja

Veljaven od 3. 1. 2020

Veljaven od 15. 3. 2015

Veljaven od 1. 3. 2021

Veljaven od 1. 10. 2020

Veljaven od 1. 6. 2021