Indeksna klavzula 03-IND-01/22

Po preteku vsakega zavarovalnega leta se zavarovalne vsote valorizirajo z 12 mesečnim povprečnim indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad RS. Ustrezno temu se prilagodi tudi višina premije. Če je ta indeks manjši od 100, se valorizacija ne izvede.

Velja za domska zavarovanja: Pri zavarovanjih, kjer je kritje podano do določene vrednosti (odstotka, limita, števila tekočih metrov ipd.) se valorizirajo le premije. Ne glede na navedeno, se valorizacija ne izvede pri zavarovanjih odgovornosti, asistenčnih zavarovanjih in nezgodnih zavarovanjih.

Velja za poslovna zavarovanja: Ne glede na navedeno, se valorizacija ne izvede pri zavarovanjih odgovornosti, asistenčnih zavarovanjih, pri zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi požara in pri zavarovanjih, kjer osnova za izračun premije ni enaka zavarovalni vsoti (npr. pavšalno zavarovanje stekla, flotantno zavarovanje zalog).