Aktualno

Generali zavarovalnica prejemnica certifikata Green Star


12.09.2023

Strateška vloga, ki smo jo pripisali trajnosti v našem strateškem načrtu »Vseživljenjski partner24: Spodbujanje rasti« je bila prepoznana. Ponosni smo, da smo v zavarovalnici Generali prejemniki certifikata Green Star, ki nas uvršča med podjetja s trdno vtkanimi smernicami trajnostnega poslovanja v svojo strategijo in poslovne modele.S 4 zvezdicami certifikata Green Star smo se uvrstili v kategorijo Zelenih voditeljev. To so napredna podjetja, ki imajo smernice trajnostnega poslovanja trdno vtkana v svojo strategijo in poslovne modele. Certifikat Green Star podeljuje podjetjem za izjemne dosežke na področju zelene preobrazbe CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.

Prejeti certifikat odraža našo zavezanost trajnostnim praksam in nenehnemu izboljševanju svojih okoljskih, družbenih ter upravljavskih načel. S tem smo se zavzeli za aktivno vlogo v zelenem prehodu, prizadevajoč si za trajnostno prihodnost. »Pridobitev certifikata je za našo zavarovalnico pomembna, saj dokazuje našo zavezanost k okoljskim in družbenim vrednotam in s tem utrjuje naš ugled trajnostno naravnane zavarovalnice, je povedal Dejan Srše, ambasador trajnosti v zavarovalnici Generali.

Veseli nas, da smo se pridružili čedalje večjemu številu organizacij in podjetij, ki se zavedajo pomena merljivosti, transparentnosti in verodostojnosti v trajnostnem poslovanju. Certifikat utrjuje našo vodilno vlogo na področju trajnostnih praks in dokazuje našo zavezo za trajnostno in odgovorno poslovanje.