Skupina Generali

Skupina Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. S preprostimi in pametnimi rešitvami želimo stranke postaviti v središče svojega poslovanja, tako da bo naša distribucijska mreža postala učinkovitejša zaradi širokega nabora storitev, družba pa še gibčnejša, prožnejša in prijaznejša do inovacij.

Skoraj 200 let smo gradili večnacionalno skupino, ki je s skoraj 71.000 zaposlenimi prisotna v več kot 50 državah.

V preteklih letih smo izvedli večjo strateško reorganizacijo, ki nam je omogočila boljšo osredinjenost na našo osnovno dejavnost, več discipline pri upravljanju premoženja, preprostejše in preglednejše upravljanje. Tako smo začeli novo obdobje, ki temelji na učinkovitejših poslovnih modelih, inovativnih poslovnih strategijah in močnejši, globalni blagovni znamki. Naše odločitve o naložbah temeljijo na zavezi k okoljski in družbeni trajnosti.

 

Mednarodna prisotnost

Že od vsega začetka nas odlikuje močna mednarodna razsežnost, ki je ena naših najpomembnejših prednosti. Za uravnoteženo geografsko razpršitev skrbijo zrele države, kot so Italija, Nemčija in Francija, trgi z velikimi možnostmi za rast (Vzhodna Evropa) in države v vzponu v Aziji in Južni Ameriki.

Države v katerih posluje Skupina Generali - World Map

Za uravnoteženo geografsko razpršitev skrbijo zrele države, kot so Italija, Nemčija in Francija, trgi z velikimi možnostmi za rast (Vzhodna Evropa) in države v vzponu v Aziji in Južni Ameriki.