Mednarodna bonitetna ocena

 

POTRDITEV MEDNARODNE BONITETNE OCENE / AFFIRMATION OF CREDIT RATING TO ADRIATIC SLOVENICA D.D.

16. 12. 2019

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da ji je mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings 13. decembra 2019 zvišala oceno finančne moči na »A« iz »BBB+«. Izboljšanje ocene je posledica pregleda strateškega statusa zavarovalnice Adriatic Slovenica za njeno matično družbo Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali; ocena finančne moči zavarovalnice: A/Negative) in posledične spremembe statusa na »ključno« (»Core«) iz »pomembno« (»Important«). Ocena prihodnjih obetov finančne moči zavarovalnice Adriatic Slovenica je negativna, kot izhaja iz ocene družbe Generali.

 

Izboljšanje bonitetne ocene

18. februar 2019

Mednarodna bonitetna agencija Fitch je Adriaticu Slovenici d.d. zvišala oceno finančne moči zavarovalnice na »BBB+« iz »BBB-« in spremenila oceno prihodnjih izgledov »na stabilno« iz »na opazovanju«, kamor je bila uvrščena 24. 5. 2018.
 
Izboljšanje bonitetne ocene je posledica objave družbe Assicurazioni Generali S.p.A (IFS:A-/Negative), da je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj, zaključila prevzem zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., ki je bila pred tem v lastništvu KD Group d.d. 
 
Celotno besedilo bonitetne ocene je na razpolago na sledeči povezavi oziroma na spletni strani Fitch https://www.fitchratings.com/site/pr/10063354.
 

Potrditev mednarodne bonitetne ocene

9. avgust 2018
 
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
Po mnenju bonitetne hiše Fitch Ratings  bo  finančno moč družbe Adriatic Slovenica  izboljšal prevzem družbe s strani Generali CEE Holding B.V., ki upravlja poslovanje družbe Assicurazioni Generali S.p.A. (bonitetna ocena IFS A- / Stable) s poslovanjem v srednji in vzhodni Evropi.    
Objava obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna na tej povezavi.

 

Obvestilo o uvrstitvi mednarodne bonitetne ocene na opazovanje

25. maj 2018

Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, obvešča javnost, da je mednarodna bonitetna agencija FITCH Ratings uvrstila bonitetno oceno »BBB-« finančne moči zavarovalnice (IFS), na opazovanje »Rating watch Positive (RWP)«.
Uvrstitev na opazovanje je posledica objave, da je družba KD Group dne 23. maja 2018 sklenila pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z holdinško družbo Generali CEE Holding, B.V. ki upravlja s posli Generali S.p.A.'s (IFS A-/Stable) v državah srednje in vzhodne Evrope. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenj regulatorjev, in se izvedba posla pričakuje v drugi polovici leta 2018.
 

Potrditev mednarodne bonitetne ocene

1. september 2017
 
Bonitetna hiša Fitch Ratings je Adriaticu Slovenici d. d. potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«.  
Objava obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna na tej povezavi.

 

Potrditev mednarodne bonitetne ocene

17. november 2016
 
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
 
Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu. Objava obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna tukaj.

 

Potrditev mednarodne bonitetne ocene

22. julij 2016
 
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
 
Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu. Objava obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna tukaj.
 

Potrditev mednarodne bonitetne ocene

6. oktober 2015
 
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper,  je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
 
Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu. Objava obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna tukaj.

 

Potrditev mednarodne bonitetne ocene

5. marec 2015

Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper,  je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
 
Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu. Objava  obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna tukaj.

 

Dodelitev mednarodne bonitetne ocene

21. november 2014

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper,  je s strani bonitetne hiše Fitch Ratings prejela obvestilo o dodelitvi bonitetne ocene finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   

Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu. Objava  obvestila za javnost bonitetne hiše Fitch Ratings je dostopna tukaj.