Aktualno

Pokojninsko varčevanje AS v letu 2018


14.02.2019

Pokojninske sklade Adriatica Slovenice upravljajo KD skladi, ki so bili nedavno, v začetku leta 2019, uvrščeni med 9 odstotkov najboljših družb za upravljanje na svetu.

Kot pojasnjujejo upravitelji, se je lani, po izjemnem letu 2017, na kapitalske trge vrnila nihajnost. Zato so že v lanskoletni strategiji predvideli bolj konzervativno pozicioniranje, kljub temu pa razpršenost po naložbenih razredih ni bila v pomoč, saj so skoraj vsi naložbeni razredi in sektorji leto končali v rdečih številkah. 

Med vzroki poudarjajo geopolitična tveganja (kot je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, proteste rumenih jopičev v Franciji, Brexit …) in monetarno politiko centralnih bank - zviševanja obrestnih mer v ZDA ter končanje kvantitativnega sproščanja ECB tj. odkupa obveznic in s tem zmanjšanja likvidnosti ter relativno visoka vrednotenja trgov.  Vsa ta tveganja so bila prisotna čez celotno leto 2018, ampak še posebej je bilo čutiti močne negativne dejavnike v zadnjem mesecu leta.

Kritni skladi pokojninskega varčevanja AS imajo naložbeno politiko, ki omogoča globalno razpršenost naložb po naložbenih razredih in sektorjih. Vendar so opisana tveganja, kljub aktivnemu upravljanju in razpršitvi naložb leta 2018, negativno vplivala tudi na donose v naših kritnih skladih. Dva od skladov zaradi teh razlogov nista dosegla pozitivnega donosa.

Dolgoročno, v tri in petletnem obdobju so donosi bistveno boljši (tabela):

Pokojninski načrt Kritni sklad Donosnost

od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018

od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2018

od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2018

Pokojninsko varčevanje AS Zajamčeni PN-A01 0,73% 8,09% 21,36%
Pokojninsko varčevanje AS Drzni do 50 -6,44% 6,12%* -
Pokojninsko varčevanje AS Umirjeni med 50 do 60 -3,75% 0,84%* -
Pokojninsko varčevanje AS Zajamčeni od 60 0,73% 2,70%* -

*Donosi, ustvarjeni med 1. 2. 2016 in 31. 12. 2018 (od uvedbe spremembe pokojninskega načrta in kritnih skladov življenjskega cikla).

Letos v KD Skladih ocenjujejo, da se bo svetovna gospodarska rast upočasnila. Ključno vprašanje ostaja, ali bo gospodarstvo sledilo poti postopnega ohlajanja ali je pred nami večji padec rasti, kar so v določeni meri že začeli vračunavati tudi kapitalski trgi s padci in visoko volatilnostjo zadnjih nekaj mesecev. Ena pomembnejših tem leta 2019, tako z vidika vpliva na svetovno gospodarsko aktivnost kot tudi sentiment udeležencev na trgih, bo tudi verjetnost eskalacije trgovinskih vojn. 

Gledano po naložbenih razredih so naložbena priporočila ohranili enaka kot lani, tako da za delniške naložbe ohranjajo nevtralno priporočilo. Vrednotenja na razvitih delniških trgih so po zadnji korekciji postala atraktivnejša, glavno vprašanje pa ostaja, če lahko podjetja dosežejo relativno visoko postavljena pričakovanja analitikov o rasti dobičkonosnosti v letošnjem letu. Na obvezniških trgih upravitelji KD Skladov pričakujejo zahtevno leto. V ZDA si obetajo, da bodo obrestne mere dosegle lokalen vrh, v Evropi pa pričakujejo prvi dvig depozitne obrestne mere.