Prijava zavarovalnega primera

Prijava zavarovalnega primera iz naslova zavarovanja za živali

V kolikor pride do zavarovalnega primera pošljite izpolnjen in podpisan obrazec skupaj z ustreznimi prilogami in dokazili na naslov GENERALI d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.