Dopolnilna zdravstvena zavarovanja in zavarovanja Specialisti z asistenco so zavarovanja, ki se sklepajo z zavarovalnico ADRIATIC SLOVENICA d.d. GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana ne izvaja teh zavarovanj, temveč zgolj sodeluje pri distribuciji teh zavarovanj na način, da za zavarovalnico ADRIATIC SLOVENICA d.d. izvaja posle zavarovalnega zastopanja (več o tem je predstavljeno zavarovalcu pred sklenitvijo zavarovanja na Obvestilu v skladu z 545. členom ZZavar-1). Obe zavarovalnici sta sicer članici Skupine GENERALI.