Zavarovanje Življenjski kasko – Asistenca življenja

Zavarovanje ni več v ponudbi zavarovalnice.

Nagrada Mojih financ za riziko zavarovanje

Revija Moje finance je maja izvedla raziskavo med zavarovalnicami pri ponudbah riziko življenjskih zavarovanj. Življenjsko zavarovanje Življenjski kasko – Asistenca življenja je izbrala za NAJ riziko življenjsko zavarovanje 2017 v kategoriji »Zavarovanje 30-letnika za 30 let za zavarovalno vsoto 50.000 EUR«.

Zavarovanje Življenjsko kasko – Asistenca življenja je bilo v tej kategoriji najugodnejše na trgu.

Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2017 je nagrada revije Moje finance: https://mojefinance.finance.si/certifikati.

Prednosti zavarovanja

 • V primeru nepredvidljivih dogodkov sebi in svoji družini zagotovite finančno in socialno varnost.
 • Zapolnite finančno vrzel, ki nastane kot posledica izpada dela dohodka v času bolniške odsotnosti ali celo invalidske upokojitve.
 • Ob spremenjenih življenjskih potrebah lahko poskrbite za kritje vsakdanjih življenjskih stroškov (šolanje otrok, vzdrževanje doma in avtomobila, nakup življenjskih potrebščin).
 • Možnosti hitre in kakovostne rehabilitacije, s čimer povečate možnost za uspešno okrevanje po hudi bolezni.
 • Dodatna finančna sredstva z dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni, ki vam bodo olajšala zdravljenje, če zbolite.
 • Omogoča spremembo življenjskega sloga za doseganje boljšega počutja in trdnejšega zdravja v primeru koriščenja preventivne storitve za zdravje.

Ugodnejša premija za zdrav življenjski slog

"Če pridno skrbite za boljši življenjski slog, ste nekadilec, ne opravljate nevarnih aktivnosti in del, sta vaše zdravstveno stanje in razmerje med telesno težo ter višino ustrezni, ste upravičeni do ugodnejše premije."

Informativni izračun

30-letna Petra in njen partner Marko sta povsem vsakdanji par. Oba hodita v službo. Petra dela v marketingu, Marko pa je prodajnik v podjetju. Markova služba je vse bolj nepredvidljiva, tedni brez odpuščanja so že pravo presenečenje, zato se Petra odloči vzeti prihodnost v svoje roke. Ne želi si več razmišljati, da bosta morda v kratkem primorana živeti ob zgolj enem prihodku. 

 • Odloči se za sklenitev zavarovanja Življenjski kasko – Asistenca življenja.

 • Zaradi boljšega življenjskega sloga ima Petra zagotovljeno ugodnejšo premijo. 

  Zavarovalna kritja Zavarovalna vsota v EUR Mesečna premija v EUR
Lastna varnost v primeru bolezni Kritje za primer nastanka kritične bolezni¹ 75.000 10,35
Zdravstvena renta (10-letna)¹ 300 5,83
Preventivna storitev za zdravje   brezplačno
Lastna varnost v primeru nezgode° Trajna invalidnost zaradi nezgode 10.000 1,62
Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti (10-letna) 1.000 3,82
Nezgodna renta nad 25 do 50 % trajne invalidnosti (20-letna) 500 5,83
Varnost najbližjih Oprostitev plačila premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti   2,15
Izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti zaradi bolezni ali nezgode² 60.000 6,14
  Skupaj mesečna premija ³ 37,98           

° Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni traja 10 let. ¹ Premija je izračunana za primer boljšega življenjskega sloga (nekadilec, ne opravlja nevarnih del in aktivnosti, ustrezno zdravstveno stanje, BMI 19-24). Na premijo je obračunan popust v višini 12,5 %. ² Premija je izračunana za primer boljšega življenjskega sloga (nekadilec, ne opravlja nevarnih del in aktivnosti, ustrezno zdravstveno stanje, BMI 19-27). ³ Življenjsko zavarovanje je sklenjeno za obdobje, daljše od desetih let, zato se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Po dveh mesecih od začetka zavarovanja, Petri diagnosticirajo rak dojke.

Ker je Petra poskrbela za lastno varnost v primeru bolezni, bo iz naslova sklenjenega zavarovanja, ki ga plačuje 37,98 EUR na mesec, prejela skupno izplačilo 96.000 EUR.  
Prejeta sredstva ji tako omogočijo normalno okrevanje brez skrbi za finančne posledice. 

  Izplačilo za zdravljenje raka 90 % (ZV 75.000) 67.500 EUR
  Zdravstvena renta za obdobje 10 let (12×300×10) 36.000 EUR

 

Petra je zaradi bolezni eno leto odsotna z dela

Poskrbela je za oprostitev plačila premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti, zato zavarovalnica namesto Petre plača 11 mesečnih premij.
 

Petra se vrne v službo, a jo po enem letu odpustijo

Ponovno uveljavi oprostitev plačila premije, tokrat v primeru brezposelnosti.
Po enem letu Petra najde novo službo, v času brezposelnosti pa zavarovalnica namesto Petre plača 11 mesečnih premij.
 

Izkoristila je vse tri genetske analize z nasvetom

Ker je Petra ob sklenitvi zavarovanja priključila preventivno storitev za zdravje, je upravičena do treh genetskih analiz z nasvetom:

 • po 1. letu: za izbrane kritične bolezni,
 • po 3. letu: za odziv na zdravila in
 • po 5. letu: za zdrav življenjski slog.

 

Po šestih letih od sklenitve zavarovanja se zgodi prometna nesreča.

Petra je udeležena v prometni nesreči. Ima 36 let. Poleg ostalih poškodb, je v prometni nesreči utrpela opekline tretje stopnje.
Za to poškodbo je bila ocenjena 30-odstotna trajna invalidnost.

Poskrbela je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme skupno izplačilo v višini 123.000: 

mesečno nezgodno rento po 500 EUR, kar v 20 letih znese   120.000 EUR
za trajno invalidnost enkratno izplačilo 30 % od 10.000 EUR   3.000 EUR

 

Ob izteku dodatnega zavarovanja (10 let od sklenitve) Petra prejme tudi dodaten znesek. 

Izplačilo ob izteku: 13 % zavarovalne vsote za kritične bolezni

9.750 EUR


Skupaj izplačila - Petra je prejela 338.750 EUR

 • Petra je z zdravstveno in nezgodno rento zapolnila finančno vrzel, ki je nastala zaradi predčasne upokojitve.
 • S pomočjo prejetih enkratnih izplačil si je zagotovila tudi hitrejše in uspešnejše okrevanje po težki bolezni ter hudi nezgodi.
 • S preventivno storitvijo za zdravje je poskrbela za spremembo življenjskega sloga in zmanjšala možnosti za pojavitev nove bolezni.


Petra se zaradi izkušnje in želje po nadaljnji varnosti odloči za podaljšanje dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni

Za nadaljnjih 10 let je zavarovana za 19 kritičnih bolezni iz štirih skupin.

Zavarovalnina se ji ponovno lahko izplača do trikrat – v skupni višini do 310.500 EUR.

Dodatna zavarovanja

Pod ugodnimi pogoji se lahko priključijo dodatna zavarovanja, ki zagotavljajo: lastno varnost v primeru nezgode in bolezni, varnost otrok, dodatno varnost najbližjih in varnost v času nezmožnosti plačevanja premije.

Lastna varnost v primeru nezgode

Zavarovanje vam zagotavlja rešitve za primere večjih in trajnih poškodb ter rešitve za primere prehodnih poškodb. Vključite lahko kritja kot so nezgodna renta, zlom kosti zaradi nezgode, dnevno nadomestilo, dan v bolnišnici in oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti. 

Se izplačuje dogovorjeno dobo izplačevanja v primeru ugotovljene trajne invalidnosti nad 50 odstotki.

Se izplačuje dogovorjeno dobo izplačevanja v primeru ugotovljene trajne invalidnosti zaradi nezgode nad 25 do 50 odstotkov. Pogoj za priključitve rente je že priključena renta nad 50 odstotkov trajne invalidnosti.

 • Dvakratnik: če trajna invalidnost znaša nad 50 do 75 odstotkov, se za vsak odstotek med 50 in 75 odstotki namesto enega izplačata dva odstotka zavarovalne vsote,
 • Trikratnik: če trajna invalidnost znaša nad 75 do 99,99 odstotka, se za vsak odstotek med 50 in 99,99 odstotka namesto enega izplačajo trije odstotki zavarovalne vsote,
 • 300 odstotkov zavarovalne vsote v primeru 100-odstotne trajne invalidnosti.

Z dodatnimi kritji, ki se lahko sklenejo glede na vaše individualne potrebe, lahko poskrbite tudi za prehodne poškodbe. Izbirate lahko med naslednjimi kritji:

 • zlom kosti zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode,
 • dan v bolnišnici zaradi nezgode.

V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode vam zavarovalnica plačuje premijo:

 • do izteka življenjskega zavarovanja v primeru trajne invalidnosti, višje od 50 odstotkov,
 • 24 mesecev v primeru trajne invalidnosti od 25 do 50 odstotkov.

Lastna varnost v primeru bolezni

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni krije primer prve ugotovitve obolelosti za eno od najpogostejših kritičnih bolezni. Omogoča vam večkratno izplačilo zavarovalnine in krije 21 kritičnih bolezni. K zavarovanju lahko priključite tudi zdravstveno rento, ki vam z mesečnimi izplačili zagotavlja finančno varnost. Z izbiro reventivne storitve za zdravje (DNK analiza), pa si lahko zagotovite trdnejše zdravje.

I. Bolezni srca in ožilja:

 • srčni infarkt
 • obvodna operacija koronarne arterije (t. i. by-pass)
 • operacija srčnih zaklopk
 • operacija aorte
 • možganska kap
 • koronarna angioplastika

II. Rakasta obolenja:

 • rak
 • benigni možganski tumor

III. Težke poškodbe in bolezni:

 • slepota
 • večje opekline
 • paraliza
 • slepota
 • poškodba glave

IV. Bolezni s trajnimi posledicami:

 • ledvična odpoved
 • presaditev glavnih organov
 • multipla skleroza
 • koma
 • HIV zaradi transfuzije krvi
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Parkinsonova bolezen
 • akutni virusni encefalitis
 • bakterijski meningitis

Zavarovanje kritičnih bolezni se lahko sklene za čas trajanja življenjskega zavarovanja, oziroma za obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja brez vprašanj o zdravstvenem stanju.

V primeru prve ugotovitve katere od kritičnih bolezni v posamezni skupini se izplača 90 % zavarovalne vsote.

Obveznost zavarovalnice za primer ugotovitve kritične bolezni iz skupin, iz katere zavarovalnina še ni bila izplačana, ostane v veljavi, razen v primeru nastanka bolezni iz 4. skupine.

Zavarovalnina se lahko izplača do trikrat(največ enkrat iz posamezne skupine).

V primeru ugotovitve prve kritične bolezni se zavarovani osebi ob izteku dodatnega zavarovanja dodatno izplača 10 % zavarovalne vsote oziroma 13 %, če ima zavarovana oseba priključeno Preventivno storitev za zdravje.

V primeru nastanka kritične bolezni poskrbite za hitro in kvalitetno zdravljenje ter si zagotovite čim bolj uspešno okrevanje po hudi bolezni.

V primeru prve ugotovitve katere od kritičnih bolezni v posamezni skupini se prične z izplačevanjem mesečne rente

Obveznost zavarovalnice za primer ugotovitve kritične bolezni iz skupin, iz katere zavarovalnina še ni bila izplačana, ostane v veljavi, razen v primeru nastanka bolezni iz 4. skupine.

Zdravstvena renta se lahko izplača do trikrat(največ enkrat iz posamezne skupine).

Poskrbite tudi za finančni primanjkljaj, ki lahko nastane kot izpad dela dohodka v času bolniške odsotnosti ali predčasne invalidske upokojitve.

Preventivna storitev za zdravje vključuje tri različne DNK analize s personaliziranimi nasveti, hkrati pa si zagotovite preventivna priporočila skozi celotno trajanje dodatnega zavarovanja. Upravičeni ste do treh genetskih analiz z nasvetom, hkrati si povišate višino izplačila za zdravljenje!*

Po 1. letu - za izbrane kritične bolezni:

Z ustrezno spremembo življenjskega sloga se boste lahko izognili razvoju bolezni in zmanjšali verjetnost za njen razvoj. Hkrati boste lahko z zgodnjimi preventivni obiski zdravnika zagotovili pravočasno odkritje in zdravljenje bolezni.

Po 3. letu - za odziv na zdravila:

V primeru obolelosti za posamezno boleznijo lahko povečate učinkovitost in varnost posameznih terapij.

Po 5. letu - za zdrav življenjski slog:

Na podlagi analize pridobite informacije, ki omogočajo ustrezno ukrepanje in spremembo življenjskega sloga za doseganje boljšega počutja in trdnejšega zdravja, s poudarkom na preprečevanju razvoja srčno-žilnih obolenj.

Doba genetike omogoča vedno boljše storitve na področju osebne medicine, katere namen je med drugim opozoriti na nagnjenost posameznika k določenim boleznim. Uporabite zgodnjo preventivo in se izognite nepotrebnemu tveganju!

* V primeru ugotovitve kritične bolezni.

V primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode, zavarovalnica za največ 24 oziroma 12 mesecev za posamezni dogodek:

 • namesto vas plačuje zavarovalno premijo in
 • izplačuje denarno mesečno nadomestilo.

 

*Pomebno: K življenjskemu zavarovanju Življenjski kasko - Asistenca življenja se lahko priključi ali Oprostitev plačila premije za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode ali Oprostitev plačila premije za primer brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi, npr. nezgoda ali obolelost za eno od kritičnih bolezni, je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči,
 • nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje in
 • se ravnajte po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.
Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.«

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

 • Podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, v kolikor so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

Oseba, ki zahteva izplačilo za primer kritične bolezni, mora o tem takoj pisno obvestiti zavarovalnico. Poleg listin, ki so navedene v splošnih pogojih, mora na svoje stroške predložiti še:

 • zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in drugo zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje zavarovalne osebe pred sklenitvijo in po sklenitvi dodatnega zavarovanja za primer kritičnih bolezni oziroma izpolnjeno in potrjeno zdravniško spričevalo o ugotovitvi obolelosti za kritično boleznijo na obrazcu zavarovalnice in
 • druga dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica in so potrebna za ugotavljanje pravice do izplačila.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Preberite tudi

Varnost družine je na prvem mestu

Jure se je ob najemu posojila odločil za sklenitev življenjskega zavarovanja. Spoznajte njegovo zgodbo.

5 pomembnih razlogov za sklenitev življenjskega zavarovanja

V trenutnih nestabilnih družbenoekonomskih razmerah je finančna varnost še kako pomembna. Marsikdo se sprašuje, kako naj varčuje za prihodnost, da bodo njegovi prihranki varni.

Varnost za vaše najbližje

Izrek »v varnem zavetju družine« ni nastal kar tako. Žal se včasih zgodi, da nepričakovani dogodki kruto in boleče posežejo v do sedaj varno družinsko življenje in pustijo hude posledice.