Ona Zdravje

Število obolelih za rakom z leti narašča, na srečo pa se metode zdravljenja vseskozi izboljšujejo in rezultati so vedno bolj vzpodbudni. Zavarovanje Ona Zdravje je namenjeno finančni zaščiti, ki prinaša omilitev stresa ob zdravljenju ženskih oblik raka.

Naročite svetovalca

Zavarovanje je namenjeno ženskam med 18. in 55. letom starosti, nanaša pa se na specifične oblike rakavih obolenj pri ženskah: raka na dojkah, materničnem vratu, materničnem telesu, nožnici, vulvi, jajcevodih in jajčnikih.

Prednosti

  • Z ugodno premijo, ki je odvisna od višine zavarovalne vsote, zavarovankine starosti in trajanja zavarovanja, lahko poskrbite za lažje okrevanje ob postavljeni težki diagnozi.
  • Posebna ugodnost je BONUS ZA ZDRAVJE, ki prinaša 15 % izplačilo premije ob poteku zavarovanja, če v času trajanja zavarovanja ni prišlo do zavarovalnega primera.
  • Zavarovanka prejme delno izplačilo zavarovalnine tudi v primeru nerazsevne oblike ženskega raka.
  • S stopenjskim izplačevanjem lahko podate več zahtevkov za izplačilo zavarovalnine glede na napredek bolezni.
  • Če v času trajanja zavarovanja pride do druge oblike raka, npr. pljučnega raka ali raka na debelem črevesu, ste upravičeni do izplačila zavarovalnine v višini 25 % dogovorjene zavarovalne vsote za rakava obolenja, značilna le za ženske.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovalno kritje vam zagotavlja izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela ob postavljeni diagnozi ženskega raka.

Osnovno kritje
Za primer ženskega raka 40.000 €
Dodatni kritji
Za primer druge oblike raka (25 % zavarovalne vsote za ženskega raka) 10.000 €
Za primer smrti (10 % zavarovalne vsote za ženskega raka) 4.000 €


Zavarovanju sta priključeni še dve dodatni kritji:

Če je v času trajanja zavarovanja diagnosticirana druga oblika raka, ki ne spada med ženska rakava obolenja, na primer pljučni rak ali rak na debelem črevesju, vam izplačamo zavarovalnino v višini 25 % dogovorjene zavarovalne vsote za žensko obliko raka. Zavarovalnina za drugo vrsto raka se izplača le enkrat.

V primeru zavarovankine smrti, ki je lahko tudi nezgodna, zavarovalnica poskrbi za izplačilo posmrtnine upravičencu v višini 10 % zavarovalne vsote za žensko vrsto raka.

Informativni primer

Marjana ima sklenjeno zavarovanje Ona Zdravje z dogovorjeno zavarovalno vsoto 40.000 EUR.

Dobri dve leti po sklenitvi zavarovanja Marjani postavijo diagnozo karcinom in situ dojke. Od Generalija prejme izplačilo skladno s tabelo glede na kategorijo oblike ženskega raka v višini 5 % osnovnega izplačila, torej 2.000 EUR.

Pol leta kasneje se rak razširi, zato je potrebna popolna mastektomija dojke. Ker gre za stopenjsko izplačilo, ji Generali skladno s tabelo glede na kategorijo oblike ženskega raka izplača še dodatnih 2.000 EUR.

Čez dve leti Marjana zboli za rakom na pljučih, za kar ji zavarovalnica izplača 10.000 EUR, kar predstavlja 25 % zavarovalne vsote ženskega raka.

Zavarovalnica bi v tem primeru skupno izplačala 14.000 EUR.

Izplačilo

Diagnoza karcinom in situ dojke

5 % osnovnega izplačila

2.000 €
Razširitev bolezni

5 % osnovnega izplačila

2.000 €
Diagnoza rak na pljučih

25 % osnovnega izplačila

10.000 €
SKUPAJ 14.000 €

Image

Pogosta vprašanja

Zavarovanje traja 10 let. Zavarovalno kritje začne veljati 6 mesecev od datuma, ki je na zavarovalni polici naveden kot začetek zavarovanja. Izjema je izplačilo posmrtnine zaradi nezgode.

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi vsotami: 10.000 EUR, 20.000 EUR, 30.000 EUR in 40.000 EUR. Višina mesečne premije se začne pri 2,81 EUR in je odvisna od izbrane višine zavarovalne vsote za ženski rak, zavarovankine starosti in trajanja zavarovanja

Višina izplačila zavarovalne vsote ali njenega dela je odvisna od kategorije, v katero je razvrščena diagnosticirana bolezen. Oblike ženskega raka so razvrščene v kategorije od 1 do 5 v skladu s spodnjo tabelo.

Oblike ženskega raka Kategorija bolezni % izplačila zavarovalne vsote
Ženski rak v prisotnosti metastaze stopnje IV po TNM-klasifikaciji z dokazano stopnjo progresije 1 100 %
Napredujoč ženski rak stopnje III po TNM-klasifikaciji 2 50 %
Postavljena diagnoza ženski rak 3 25 %
Totalna mastektomija zaradi karcinoma in situ dojke 4 10 %
Karcinom in situ dojke
Karcinom in situ jajčnika
Karcinom in situ materničnega vratu
Karcinom in situ jajcevoda
Karcinom in situ vagine
Karcinom in situ vulve
5 5 %


Pogoj za izplačilo zavarovalnine je 30-dnevno preživetje po postavitvi diagnoze rak, v nasprotnem primeru se upravičencu izplača posmrtnina.

Pred sklenitvijo zavarovanja je treba izpolniti kratko izjavo o zdravstvenem stanju.

Za zavarovanje veljajo:

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti.

Naročite svetovalca