On Zdravje

Število obolelih za rakom z leti narašča, vendar pa se metode zdravljenja vseskozi izboljšujejo in rezultati so vse bolj vzpodbudni. Zavarovanje On Zdravje je namenjeno finančni zaščiti, ki prinaša omilitev stresne situacije ob zdravljenju moških oblik raka.

Naročite svetovalca

Prednosti

 

  • Z ugodno premijo, ki se začne pri 2,86 EUR na mesec in je odvisna od višine zavarovalne vsote, starosti zavarovanca in trajanja zavarovanja, lahko poskrbite za lažje okrevanje ob postavljeni težki diagnozi.
  • Posebna ugodnost je BONUS ZA ZDRAVJE, ki prinaša 15 % izplačilo premije ob poteku zavarovanja, če v času trajanja zavarovanja ni prišlo do zavarovalnega primera.
  • Zavarovanec prejme delno izplačilo zavarovalnine tudi v primeru nerazsevne oblike moškega raka.
  • S stopenjskim izplačevanjem lahko podate več zahtevkov za izplačilo zavarovalnine glede na napredek bolezni.
  • Če v času trajanja zavarovanja nastopi druga oblika raka, npr. pljučni rak ali rak na debelem črevesu, ste upravičeni do izplačila zavarovalnine v višini 25 % dogovorjene zavarovalne vsote za moška rakava obolenja.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovalno kritje vam zagotavlja izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela ob postavljeni diagnozi moškega raka.

Osnovno kritje
Za primer moškega raka 30.000 €
Dodatni kritji

Za primer druge oblike raka (25 % zavarovalne vsote za moškega raka)
7.500 €
Posmrtnina (10 % zavarovalne vsote za moškega raka) 3.000 €

 

Zavarovanju sta priključeni še dve dodatni kritji:

Če je v času trajanja zavarovanja diagnosticirana druga oblika raka, ki ni moški rak, na primer pljučni rak ali rak na debelem črevesju, vam zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini 25 % dogovorjene zavarovalne vsote za moška rakava obolenja. Zavarovalnina za drugo vrsto raka se izplača le enkrat.

V primeru smrti zavarovanca, ki je lahko tudi nezgodna, zavarovalnica poskrbi za izplačilo posmrtnine upravičencu v višini 10 % zavarovalne vsote za moška rakava obolenja.

Informativni primer

Tomaž ima sklenjeno zavarovanje za tveganje moškega raka – On Zdravje z dogovorjeno zavarovalno vsoto 30.000 EUR za primer moškega raka.

Dobri dve leti po sklenitvi zavarovanja prejme diagnozo rak na debelem črevesju. Za drugo obliko raka zavarovalnica izplača 7.500 EUR, kar znaša 25 % izplačila zavarovalne vsote za moške rake.

Čez dve leti in pol zavarovanec zboli za nerazsevnim rakom na prostati (po histološki klasifikaciji TNM T1* in Glensonom večjim od 6). Po tabeli s kvalifikacijo oblik moškega raka zavarovalnica izplača 3.000 EUR, kar je 10 % od osnovnega izplačila za postavljeno diagnozo moški rak.

Če zdravljenje ne bi bilo uspešno in bi zavarovanec umrl, bi upravičencu izplačali zavarovalnino v višini 10 % izplačila za moška rakava obolenja, kar bi znašalo 3.000 EUR.

Zavarovalnica bi po tej zavarovalni polici skupno izplačala 10.500 EUR.

Izplačilo

Diagnoza rak na debelem črevesju

25 % izplačila zavarovalne vsote

7.500 €
Diagnoza rak na prostati

10 % od osnovnega izplačila za postavljeno diagnozo

3.000 €
SKUPAJ 10.500 €

Image

Pogosta vprašanja

Zavarovanje traja 10 let. Zavarovalno kritje začne veljati 6 mesecev od datuma, ki je na zavarovalni polici naveden kot začetek zavarovanja (karenca). Izjema je izplačilo posmrtnine zaradi nezgode.

Višina mesečne premije se začne pri 2,86 EUR in je odvisna od izbrane višine zavarovalne vsote za moške oblike raka, starosti zavarovanca in trajanja zavarovanja. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi vsotami: 10.000 EUR, 20.000 EUR, 30.000 EUR in 40.000 EUR.

Višina izplačila zavarovalne vsote ali njenega dela je odvisna od kategorije, v katero je razvrščena diagnosticirana bolezen. Oblike moškega raka so razvrščene v kategorije od 1 do 5 v skladu s spodnjo tabelo.

Oblike moškega raka Kategorija bolezni % izplačila zavarovalne vsote
Moški rak v prisotnosti metastaze stopnje III ali več po TNM-klasifikaciji z dokazano stopnjo progresije in pri katerem so bile vse oblike zdravljenja neuspešne in izčrpane 1 100 %
Napredujoč moški rak stopnje III ali več po TNM-klasifikaciji 2 50 %
Postavljena diagnoza moški rak 3 25 %
Rak prostate, ki zahteva radikalno prostatektomijo, kjer je treba izvesti postopek zato, da se ustavi širjenje malignosti, in kjer se to šteje za primerno in potrebno zdravljenje 4 10 %
Rak prostate s histološko klasifikacijo TNM T1 in Glensonom, večjim od 6    
Rak prostate s histološko klasifikacijo TNM T1 in Glensonom, manjšim ali enakim 6 5 5 %

 

Pogoj za izplačilo zavarovalnine je 30-dnevno preživetje po postavitvi diagnoze rak, v nasprotnem primeru se upravičencu izplača posmrtnina.

Pred sklenitvijo zavarovanja je treba izpolniti kratko Izjavo o zdravstvenem stanju bodočega zavarovanca.

Za zavarovanje veljajo:

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti.

Naročite svetovalca