KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE COVID-19

Ste delavcu prijazno podjetje? Poskrbite zanje z zavarovanjem, ki zagotavlja finančno varnost, posvet z zdravnikom ter pomoč in podporo zdravljenju po težki obliki bolezni COVID -19. Zavarovanje omogoča tudi video posvet z zdravnikom.

Želim nasvet

Katera kritja vključuje zavarovanje?

IZPLAČILO DOGOVORJENE ZAVAROVALNE VSOTE ZA:

 • Bolnišnično nadomestilo v primeru zdravljenja v bolnišnici zaradi bolezni COVID-19. Višina izplačila je določena glede na število nočitev v bolnišnici:
  • od vključno 3 do vključno 10 nočitev v bolnišnici
  • nad 10 nočitev v bolnišnici.
 • Nadomestilo za okrevanje po premestitvi iz intenzivne nege na običajni oddelek zaradi bolezni COVID-19.
 • Posmrtnina upravičencu v primeru smrti zavarovanca zaradi posledic bolezni COVID-19.

Organizacijo in plačilo storitev:

 • Strokovni posvet z zdravnikom (video posvet, telefonski pogovor) o zdravstvenem stanju zavarovanca.
 • Psihološka pomoč v primeru resnega zdravstvenega stanja (vključuje tudi bolezen COVID-19), v primeru trajne delovne nezmožnosti opravljanja poklica, poporodne depresije in v primeru smrti ožjega družinskega člana (do 5 obravnav na zavarovalni primer/v trajanju zavarovanja, do skupne vrednosti 400 EUR).

Storitve Asistence zdravje:

 • Informacije o zavarovanju, izvajalcih zdravstvenih storitev, pogojih in načinu uveljavljanja pravic iz zavarovanja ter o uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji.
 • Izdajo predhodne odobritve in organizacijo strokovnega posveta z zdravnikom v zvezi z  zdravstvenim stanjem ter psihološko pomoč.

KRITJA ZAVAROVALNE VSOTE
Storitve Asistence zdravje

Bolnišnično nadomestilo
•    od 3 do vključno 10 nočitev v bolnišnici
•    nad 10 nočitev v bolnišnici

500
1.000
Nadomestilo za okrevanje 2.000
Posmrtnina 1.000
Psihološka pomoč (do 5 obravnav na zavarovalni primer) do 400
Strokovni posvet z zdravnikom

Letna premija zavarovanja 54,94

Zavarovalne vsote in premija so izražene v EUR. Premija vsebuje 8,5 % DPZP.

Pogosta vprašanja

Zavaruje se lahko oseba, ki je zaposlena v podjetju in je ob pristopu v zavarovanje dopolnila 18 let oziroma največ 64 let.

V zavarovanje se ne morejo vključiti tiste osebe, ki so v času vključitve v zavarovanje v bolniškem staležu na podlagi odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta omejitev velja do dneva njihove vrnitve na delo.

Predhodna stanja, med katera sodi tudi diagnoza bolezni COVID-19, niso krita.

Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na polici določen kot začetek zavarovanja. Posameznik, ki se zaposli oz. postane član kolektiva po začetku trajanja zavarovanja, se lahko vključi v zavarovanje tudi po datumu, ki je na krovni polici naveden kot datum začetka zavarovanja. Za to osebo začne zavarovanje veljati ob 00.00 naslednjega dne po dnevu prejema obvestila delodajalca oz. kolektiva.

Zavarovanje traja 1 leto.

Uveljavljanje pravic iz zavarovanja je enostavno.

 • Izplačilo zavarovalnine: izpolnite obrazec in priložite zbrano zdravstveno dokumentacijo.
 • Naročanje na zdravstveno storitev (posvet na daljavo, psihološka pomoč): pokličite Asistenco zdravje na brezplačno telefonsko številko 080 81 10, kjer boste prejeli vsa potrebna navodila. Željeno storitev vam uredimo hitro. 

Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za kolektivno zdravstveno zavarovanje COVID-19 01-CVS-01/21.