Nezgodno zavarovanje mladih po srcu

Obdobje zrelosti prinaša več prostega časa, ki ga lahko izkoristite za svoje priljubljene dejavnosti. Ker pa lahko vsaka nepredvidena poškodba odločilno vpliva na kakovost vašega življenja, poskrbite za svojo varnost tudi v zrelih letih.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripetijo; na delu, domu, izletu ali potovanju.

V skladu s tabelo invalidnosti izplačamo zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi posledic nezgode utrpi določene trajne posledice.

V skladu s tabelo zlomov, izpahov in opeklin izplačamo zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino.

Nezgodno zavarovanje krije več kot 400 različnih operacij. V skladu s tabelo zahtevnosti operacij izplačamo zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode prestane operacijo.

Če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje zavarovanca v bolnišnici, izplačamo nadomestilo do največ 100 dni za posamezno nezgodo.

Skladno s tabelo, navedeno v splošnih pogojih, izplačamo zavarovalno vsoto ali njen del v primeru več kot štirih zaporednih nočitev v bolnišnici zaradi nezgode

Če zavarovanec zaradi nezgode potrebuje zdraviliško zdravljenje, mu omogočimo kritje stroškov višjega standarda nastanitve zavarovanca pri izvajalcih zdraviliškega zdravljenja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Prehodna oskrba krije organizacijo, izvedbo in plačilo pomoči na domu pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, kot so oblačenje, slačenje in umivanje, ter podpornih dnevnih opravil, kot sta pospravljanje in pranje. Krije tudi stroške prevozov s spremstvom na preglede pri zdravniku.

V primeru smrti zavarovanca upravičencu izplačamo zavarovalno vsoto za smrt zaradi nezgode.

Paketi

Različna kritja so prilagojena posameznikovi izpostavljenosti tveganjem in finančnemu statusu zavarovanca. Cene kritij se razlikujejo glede na izbrani paket zavarovanja in zavarovančevo starost. V času trajanja zavarovanja se premija zaradi staranja ne spreminja.

Kritja Kombinacija kritij (zavarovalne vsote v EUR)
A B C D E
Invalidnost (do) 7.000 10.000 10.000 16.000 30.000
Smrt 3.000 5.000 5.000 8.000 10.000
Operacije (do) 1.000 1.000 1.000 1.500 2.500
Zlomi, izpahi in opekline (do) 500 750 750 1.000 2.000
Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje - 350 350 500 1.000
Nadstandardna nastanitev pri zdraviliškem zdravljenju (do) - 150 150 300 300
Prehodna oskrba (do) - - 500 500 2.000
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje - - 10 10 25
Starost ob sklenitvi (v letih) Mesečna premija v EUR
A B C D E
61–65 3,47 4,87 6,44 8,89 17,69
66–70 3,99 5,63 7,43 10,31 20,34
71–75 4,64 6,64 8,76 12,19 23,86
76–80 5,55 8,08 10,67 14,92 28,77
81–85 6,91 10,31 13,58 19,08 36,19
Premije so izražene v EUR in skladno z veljavno zakonodajo ne vključujejo 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Informativni primer

Marija je ob sklenitvi Nezgodnega zavarovanja mladih po srcu izbrala kombinacijo zavarovalnih kritij D. Pri hoji si je zlomila kolk in zaradi zahtevnosti poškodbe 10 dni ostala v bolnišnici.

Marija po operaciji ni zmogla v celoti sama poskrbeti zase, zato ji je zavarovalnica iz kritja prehodne oskrbe organizirala 25 ur pomoči na domu in 2 prevoza na preglede v oddaljenosti 15 kilometrov.

Zavarovalnica je izbranemu strokovnemu izvajalcu za pomoč na domu in prevoze na preglede poravnala stroške teh storitev v imenu zavarovanca v skupni vrednosti 465 EUR.

Izplačilo

Zlomi, izpahi in opekline

60 % zavarovalne vsote

600 €
Operacije

75 % zavarovalne vsote

750 €
Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

30 % zavarovalne vsote

150 €
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

10 nočitev v bolnišnici

100 €
Invalidnost zaradi endoproteze kolka

40 % zavarovalne vsote

6.400 €
SKUPAJ 8.000 €

Image

Ugodnosti

Ugodnost za zavarovance DZZ

Vsem, ki imate pri nas sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ponujamo 10 % popust pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja mladih po srcu.

Brez dodatnih stroškov bančnih provizij

Premijo nezgodnega zavarovanja lahko brez dodatnih stroškov bančnih provizij plačujete skupaj s premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prek položnice ali trajnika.

Pogosta vprašanja

Nezgodno zavarovanje mladih po srcu traja vse življenje.

  • Vsako leto zaradi nezgode v Sloveniji kar 44.000 oseb, starejših od 64 let, poišče pomoč v zdravniški ambulanti, 8.000 jih hospitalizirajo, 600 pa jih zaradi posledic nezgode umre.
  • Najpogostejše poškodbe starejših zaradi nezgode so poškodbe kolka in stegna ter glave.
  • Povprečno trajanje hospitalizacije pri starejših od 64 let znaša 11 dni.
  • Najpogostejši vzroki za hospitalizacijo so različni padci pri hoji, po stopnicah ali s postelje ter zdrs.

Poskrbite za brezskrbno uživanje v zrelih letih

Vsaka nepredvidena poškodba odločilno vpliva na kakovost vašega življenja, poskrbite za svojo varnost tudi v zrelih letih. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti.

Naročite svetovalca