PaketDom

Dom je veliko več kot le lepo stanovanje ali velika hiša. Dom je varno zavetje za vas in vaše najbližje. Poskrbite za svojo največjo dragocenost in ga ustrezno zavarujte.

Želim nasvet

Prednosti zavarovanja PaketDom

 • Po oceni Zavarovalniškega monitorja so naše stranke že vrsto let med najbolj zadovoljnimi v primerjavi z drugimi slovenskimi zavarovalnicami.
 • Izbirate lahko med tremi pripravljenimi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim ali Premium in znotraj njih lahko posamezna zavarovalna kritja prilagodite svojim potrebam. V izbrani paket lahko vključite tudi dodatna kritja in dodatne predmete zavarovanja ter dodatna zavarovanja - 24 urno domsko asistenco, odgovornost zasebnika, z možnostjo kritja  na območju vsega sveta in z zavarovalno vsoto do 1.000.000 EUR.
 • Naše cene so konkurenčne, ponujamo pa tudi številne dodatne popuste in ugodnosti.
 • Vsa zavarovanja na eni polici.

Zavarovanju lahko priključite družinsko nezgodno zavarovanje in zavarovanje pravne zaščite, če boste slučajno potrebovali odvetniške storitve.

Možnosti zavarovanja

V primeru uničenja ali poškodbe vaših nepremičnin in premičnin z zavarovanjem PaketDom omogočite hitro obnovo stanovanja, hiše ... Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanja: Osnovni, Ekskluzivni in Premium, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij, vsakega od njih pa lahko še razširite s posameznimi dodatnimi kritji.

Svoje stanovanjske nepremičnine lahko zavarujete v okviru Premium paketa, svoje premičnine pa v okviru Ekskluzivnega. Izbira je prepuščena vam.

Zavarovanje nepremičnin

V primeru uničenja ali poškodbe boste svoje stanovanje, hišo, kmetijo, počitniško hišo, garažo ali bazen hitro spet obnovili in uživali v svojem miru.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Poleg stanovanjske opreme lahko zavarujte tudi izbrane predmete, vrednostne papirje, gotovino, dragocenosti in umetniške zbirke.

Zavarovanje kmetijskih nepremičnin in premičnin

Zavarujete lahko živali, zalogo pridelkov in krmil, kmetijsko opremo, stroje, naprave in drugo mehanizacijo, ki so za uspešno delovanje kmetije izjemno pomembni.

Zavarovanje za nevarnost potresa

Je vaš dom dovolj varen, da prenese močnejše potresne sunke? Zavarujte ga za nevarnost potresa.

Preberite mnenja naših zadovoljnih strank

Izbirate lahko med tremi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij. Izbrane pakete lahko tudi razširite s posameznimi dodatnimi zavarovanji, kot so strojelomno zavarovanje instalacij, plavalnih bazenov na prostem ali sončne elektrarne za samooskrbo na vaši hiši ali pomožnem objektu.

Osnovni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel in izliva vode.
Več kritij imate, bolj varen bo vaš dom.

Paketa Ekskluzivni in Premium tako poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele na instalacijah,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • vandalizem,
 • izginotje posameznih delov stavbe,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • lom stekel.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz.
Vse pakete lahko dodatno razširite za nevarnost potresa.
V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Izbirate lahko med tremi paketi - Osnovnim, Ekskluzivnim in Premium, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij. 

Osnovni paket krije škodo na vaših premičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel, vlomne tatvine in izliva vode.

Ekskluzivni in Premium poleg zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • vlomna tatvina,
 • lom stekel.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz.
Vse pakete zavarovanja premičnin lahko dodatno razširite še za nevarnost potresa.
V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske nepremičnine:

 • gospodarska poslopja,
 • hlevi,
 • kozolci,
 • čebelnjaki,
 • plastenjaki in steklenjaki.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

 • živali na kmetije,
 • zaloge pridelkov in krmil,
 • seno, slama, koruznica in podobno,
 • kmetijska oprema,
 • stroji,
 • naprave,
 • traktorji in drugo mehanizacijo.

V osnovi so navedene nepremičnine in premičnine zavarovane v okviru Osnovnega paketa. Če je posebej dogovorjeno, pa se lahko zavarujejo tudi za nevarnosti Ekskluzivnega ali Premium kritja, ki se med sabo razlikujejo glede na obseg kritij.

Uradna statistika dokazuje, da se po številu in moči potresov Slovenija uvršča med potresno aktivnejša območja:

 • slovenske kraje močan potres strese vsakih nekaj let,
 • vsakih nekaj deset let se lahko pojavijo rušilni potresi,
 • manjših potresov, ki jih niti ne čutimo, pa smo deležni dnevno.

Zato razmislek o zavarovanju škode zaradi potresa ni nikoli odveč. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane:

 • neposredno zaradi delovanja potresa,
 • zaradi delovanja vseh zavarovanih nevarnosti in so nastale kot posledica potresa.

Predmet zavarovanja so lahko zavarovane stanovanjske nepremičnine in premičnine, plavalni bazeni in naprave na prostem, nizke gradnje, sončne elektrarne za samooskrbo, pomožni objekti ter kmetijske nepremičnine.

Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • območja, na katerem stoji zavarovani objekt,
 • leta gradnje zavarovanega objekta,
 • soudeležbe zavarovanca pri škodi (franšiza), ki je lahko 2 %, 5 % ali 10 % in se izračuna od višine zavarovalne vsote zavarovanega objekta. Višja soudeležba zavarovanca pri škodi pomeni nižjo premijo za zavarovanje potresa.

Zavarovanje odgovornosti zasebnika krije odgovornost zavarovanca iz naslova:

 • hišne in zemljiške posesti,
 • onesnaženja okolja (ekološke škode),
 • gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, do vrednosti projekta največ 20.000 EUR,
 • zasebnika,
 • imetništva malih hišnih živali (psi, mačke, ptice, živali v akvarijih in terarijih).

Zavarovanje lahko razširite tudi s kritjem odgovornost iz oddaje nepremičnine v najem in iz posesti konj.

Ste kupili stanovanje kot investicijo? Oddajate apartma preko Airbnb ali Bookinga? Morda pa v vaši garsonjeri biva mlad študentski par?

Z razširitvijo klasičnega stanovanjskega zavarovanja boste poskrbeli za to, da nepremičnina, ki je v vaši lasti in jo zaupate najemnikom, ne izgubi vrednosti zaradi škod, ki jih povzročijo najemniki ali drugi izredni dogodki. Nepremičnina bo zavarovana tako v času, ko je v najemu za nekaj dni ali za vse leto, kot tudi v času, ko se ne oddaja.

Prednosti ob sklenitvi zavarovanja:

 • Izognili se boste tveganju, da vas namesto zaslužka, na katerega z oddajanjem nepremičnine računate, ne doletijo stroški.
 • Vaše premoženje, nad katerim imate v času najema zmanjšan nadzor, ne bo izgubljalo vrednosti zaradi škod, ki jo povzročijo najemniki.
 • Zaradi škodnega primera ne boste ob najemnino.

Kaj zavarujem?

 • Škodo, ki nastane na stanovanju ali hiši, ki se oddaja.
 • Škodo, ki nastane na pohištvu, aparatih in ostali opremi nepremičnine, ki se oddaja in je v lasti zavarovanca.
 • Kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu in ostali stanovanjski opremi v vaši lasti, povzroči najemnik (tudi v primeru vandalizma).
 • Kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera.
 • Kritje varstva pred odškodninskim zahtevkom, ki ga najemnik poda proti vam.
 • Kritje vseh klasičnih škodnih primerov - požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz, izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla in drugo.
 • Kritje stroškov zamenjave ključavnice zaradi vloma, ropa ali izgube ključev.

Ugodnosti

Generali in Petrol klub

Imetniki kartice Petrol kluba unovčite 100, 200 ali 300 Zlatih točk in na Petrolovih bencinskih servisih pridobite potrdilo, ki vam omogoča koriščenje vrednostnega bona v višini 10, 20 ali 30 EUR pri plačilu prvega obroka zavarovanja.

Vrednostni bon lahko koristite pri sklenitvi novega domskega zavarovanja ali ob spremembi zavarovanja nepremičnine iz faze gradnje v stanovanjsko za najmanj 5 let. Višina prvega obroka mora znašati najmanj 30 EUR.  Potrdilo mora biti priloženo ob sklenitvi zavarovanja. Naknadno upoštevanje bona in izplačilo v denarju ni možno.

 

 

Domska asistenca - Asistenca 24 ur na dan, 7 dni v tednu

Je počila vodovodna cev in vam je poplavilo stanovanje?
So vam vdrli v stanovanje in se le to ne da več varno zapreti ali zakleniti?
Vam je zaradi zavarovanih rizikov nehala delovati zamrzovalna skrinja?
Stanovanje, zaradi nujnega škodnega dogodka, začasno ni primerno za bivanje?
 
Če imate sklenjeno domsko asistenco ste lahko brez skrbi, za vse poskrbimo mi. Izbirate lahko med Osnovno, Maxi in Maxi Plus domsko asistenco. 

Preberite več

Strela je zanetila požar

Peter živi z družino v srednje veliki hiši. V močni nevihti je strela udarila v streho hiše in zanetila požar, ki se je razširil na celo hišo. Škoda na hiši je bila velika, uničena je bila streha, zidne in talne obloge, električne instalacije ter predmeti v hiši.
Ker hiša ni bila več primerna za bivanje, se je morala Petrova družina začasno preseliti v nadomestno stanovanje.

Peter za zavarovanje svoje stanovanjske hiše z zavarovalno vsoto 200.000 EUR in za stanovanjske premičnine z zavarovalno vsoto 35.000 EUR, letno plačuje 377,26 EUR oziroma 31,44 EUR na mesec.

 

 • Petrova družina ima urejeno zavarovanje PaketDom (ekskluzivni paket) in Maxi stanovanjsko asistenco
 • Družini so bili povrnjeni stroški v skupni vrednosti 154.000 EUR

Stroški

Stroški popravila

ostrešje, kritina, fasada, okna, parket, električne napeljave, beljenje

110.000 €
Stroški rušenja, čiščenja in odvoz zgorelin 9.500 €
Stroški uničenih premičnin

pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila

30.000 €
Odvoz uničenih stanovanjskih premičnin 2.000 €
Stroški selitve in najemnine 2.500 €
SKUPAJ 154.000 €

Image

Zakaj je pametno imeti sklenjeno zavarovanje PaketDom?

Pogosta vprašanja

Kaj je vinkulacija?

Vinkulacija pomeni, da prostovoljno omejite razpolaganje z vašimi pravicami, ki izhajajo iz vašega zavarovanja.

Primer: Banka vam je dala kredit in zahtevala, da hišo zavarujete za primer požara, viharja in toče. S pomočjo tega kredita ste kupili hišo. Hišo ste zavarovali. Na vaši zavarovalni polici je zapisano, da se prostovoljno odpoveste zavarovalnini v primeru, da vam hiša zgori. Vaši zavarovalnini se odpoveste v korist banke. Če vaša hiša, ki ste jo kupili s pomočjo kredita od banke zgori, bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino banki in ne vam. Banka si bo s tem denarjem poplačala vaše dolgove, ki jih imate iz kredita.

Kdo je vinkulant?

Vinkulant

 • je oseba, v korist katere je zavarovalna polica vinkulirana, in kateri mora zavarovalnica izplačilo zavarovalnine ponuditi pred zavarovancem.
  Primer: Če ste kupili hišo s pomočjo kredita in zavarovalno polico vinkulirali v korist banke, je banka v tem primeru vinkulant. Zavarovalnica bo plačilo prej ponudila banki kot vam. Zavarovalnino boste dobili le, če bo banka tako odločila. Banka si z zavarovalnino lahko poplača vaše dolgove, ki jih imate iz kredita.

Kaj je Potrdilo o vinkulaciji?

Potrdilo o vinkulaciji

 • je listina, s katero v zavarovalnici potrdimo, da vemo, da ste se kot zavarovanec svoji terjatvi do zavarovalnine iz zavarovalne pogodbe odpovedali v korist vinkulanta (največkrat je to banka).

Koliko časa traja vinkulacija?

Vinkulacija praviloma

 • traja enako dolgo kot sklenjeno zavarovanje. Vinkulacija ne more trajati dlje kot zavarovanje, lahko pa traja krajši čas.
 • Ko preneha zavarovalna pogodba, preneha tudi vinkulacija. Zavarovanje lahko prekinete tako, kot je zapisano v zavarovalnih pogojih in v zakonu. Običajno se mora s tem strinjati tudi vinkulant.
 • Če zavarovanje prekinemo v zavarovalnici, o tem pisno obvestimo vinkulanta.

Kaj je devinkulacijska izjava?

Devinkulacijska izjava je listina

 • V primeru prenehanja vinkulacijskega interesa, običajno zaradi izpolnitve določil pogodbe med vinkulantom in zavarovancem (npr. poplačilo kredita banki), zavarovanec pridobi od vinkulanta devinkulacijsko izjavo, t.j preklic oziroma prenehanje vinkulacije, in jo pošlje zavarovalnici. Po prejemu devinkulacije zavarovalnica vse svoje obveznosti iz zavarovalne pogodbe izpolnjuje neposredno zavarovancu.
  Primer: Kredit za hišo, ki ste ga najeli pri banki, ste odplačali. Banka bo pripravila devinkulacijsko izjavo in jo poslala zavarovalnici. Od trenutka, ko bomo v zavarovalnici to izjavo prejeli, bomo vse svoje obveznosti izplačali vam.

PLAČILO PREMIJE

Kdo plača premijo za zavarovanje?

 • Premijo za sklenjeno zavarovanje plača tisti, ki je zavarovanje sklenil.
 • V primeru, da tisti, ki je zavarovanje sklenil premije ne plača, jo lahko plača vinkulant (npr. banka). Tako zavarovanje ostane veljavno. Banka ima namreč interes, da zavarovanje ostaja naprej, pri čemer pa bo banka zahtevala povračilo plačane premije.
 • V primeru, da premije ne plača nihče, bomo zavarovanje prekinili na način, ki je predviden z zakonom.

ZAVAROVALNA VSOTA in ZAVAROVALNA VREDNOST

Kaj je zavarovalna vsota?

 • Zavarovanje (največkrat požarno), ki je predmet vinkulacije, se sklepa na zavarovalno vsoto, ki jo določi zavarovalec. Zavarovalna vsota je najvišji možni znesek zavarovalnine, ki ga zavarovalnica izplača ob zavarovalnem primeru. Velikokrat vinkulant želi, da se določijo višje zavarovalne vsote zaradi zavarovanja terjatve (npr. odobritev kredita).
  Primer: Gradbena vrednost hiše, ki ste jo zavarovali je 200.000 EUR. Banka pa vam je odobrila 250.000 EUR kredita in od vas zahteva, da hišo zavarujete do višine kredita.

Takšnim zahtevam vinkulanta po višjih zavarovalnih vsotah velikokrat ne moremo ugoditi. Razlog je naslednji:  Zavarovalna vsota mora biti čim bolj enaka zavarovalni vrednosti.

Kaj je zavarovalna vrednost?

 • Zavarovalna vrednost je v zavarovalnih pogojih in na polici lahko zapisana kot nova gradbena vrednost ali pa kot dejanska gradbena vrednost. Zavarovalna vsota ne sme presegati gradbene vrednosti zgradbe.
  • Zavarovanje na novo gradbeno vrednost je gradbena vrednost nove zgradbe po cenah v kraju kjer stoji, pri čemer se vrednost stavbnega zemljišča ne upošteva. Gradbena vrednost nove zgradbe je znesek, ki obsega stroške gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in vgrajene opreme.
   Primer: Svojo hišo ste zavarovali za primer požara na novo gradbeno vrednost. V primeru, da vaša hiša zgori, vam bo zavarovalnica plačala izgradnjo nove, primerljive hiše na istem kraju.
  • Zavarovanje na dejansko gradbeno vrednost pa je gradbena vrednost nove zgradbe, po cenah v kraju kjer stoji, zgrajena z enakimi gradbenimi materiali, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti (zaradi obrabe, starosti ali ekonomske zastarelosti).
   Primer: Svojo hišo ste zavarovali za primer požara na dejansko gradbeno vrednost. V primeru, da vaša hiša zgori, vam bo zavarovalnica plačala izgradnjo nove hiše iz enakih materialov kot je bila zgrajena stara hiša. Upoštevala pa bo tudi, koliko je bila hiša stara, kako obrabljena je bila itd. Vaše izplačilo bo zmanjšano za tak ocenjen znesek.

PODZAVAROVANJE IN NADZAVAROVANJE

V primeru, da zavarovalna vsota in zavarovalni vrednosti nista enaki, govorimo o podzavarovanju ali nadzavarovanju. Ta razlika se ugotavlja ob škodnem primeru.

Kaj je podzavarovanje?

V primeru, da ste takrat, ko ste zavarovanje sklenili, navedli nižjo zavarovalno vsoto, kot je vredna vaša nepremičnina, vam bo zavarovalnica plačala le znesek, ki ste ga kot zavarovalno vsoto navedli ob sklenitvi zavarovanja. To velja tudi takrat, ko vam zavarovalnica izplača delno škodo.
Primer: Zavarovalna vsota vaše hiše znaša 150.000 EUR. Vihar je povzročil škodo na strehi za 10.000 EUR. Takrat, ko ste to škodo prijavili smo ugotovili, da je gradbena vrednost vaše hiše 200.000 EUR. To pomeni, da je vaša hiša zavarovana za 25% prenizko. V tem primeru bo zavarovalnica uveljavljala podzavarovanje in vam za škodo na strehi plačala 25% manj, kot bi vam sicer plačala. To je 7.500 EUR. 

Kaj nadzavarovanje?

V primeru, da ste takrat, ko ste zavarovanje sklenili, navedli višjo zavarovalno vsoto, kot je vredna vaša nepremičnina, vam bo zavarovalnica plačala le znesek gradbene vrednosti vaše nepremičnine. To velja tudi v primeru, da je vaš kredit in s tem zavarovalna vsota višji kot vrednost vaše nepremičnine.
Primer: Zavarovalna vsota vaše hiše znaša 250.000 EUR. Požar je v celoti uničil hišo. Takrat, ko ste to škodo prijavili, smo ugotovili, da je gradbena vrednost hiše le 200.000 EUR. V tem primeru vam bo zavarovalnica izplačala 200.000 EUR.

Pri zavarovanju nepremičnine, ki je predmet vinkulacije, na novo gradbeno ali na dejansko vrednost, se zavarovalnina vinkulantu izplača le v primeru, da le-ta zagotovi ponovno izgradnjo ali vzpostavitev v prejšnje stanje.
Primer: Vaša hiša je zgorela, vinkulantu (banki) bo zavarovalnica plačala zavarovalnino samo v primeru, če boste vašo hišo s tem denarjem ponovno zgradili.

Vinkulant (banka) v nobenem primeru od zavarovalnice ne more prejeti več, kot bi od zavarovalnice lahko prejeli vi kot zavarovanec.
Primer: Vaša hiša je zgorela, banka v nobenem primeru ne bo dobila več denarja, kot bi ga dobili vi.

Rdeča svetuje

Želite znižati stroške za električno energijo?

Varčevanje z energijo prinaša številne prednosti – predvsem prihranek vašega gospodinjstva in čistejše okolje. Kaj lahko ukrenete sami?

5 koristnih in zabavnih družinskih opravil

Vsi smo odgovorni, da bi zaščitili sebe in druge ostajamo doma. Ker nam tako ostane veliko časa za domača opravila se vprašajmo, kaj lahko postorimo danes kar smo nameravali jutri? Ste že pomili okna ali prebelili? Preberite, kaj lahko še naredite.

Igrajte se z dekoracijami v vašem domu

Zaradi trenutne situacije malo več časa preživljamo doma, zato je pravi čas za prenovo ali preoblikovanje našega doma. Spoznajte, kako lahko to storite že z manjšimi »popravki« in majhnim proračunom.