Zavarujte svoje vozilo in ostanite zavarovani

Pravočasno sklenite zavarovanje avtomobilske odgovornosti in se izognite kaznim!

ALI STE VEDELI ...

  • da ste kot lastnik motornega vozila dolžni pred uporabo in registracijo motornega vozila skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornostiin le-to obnavljati, vse dokler je motorno vozilo v prometu oziroma dokler ni odjavljeno iz prometa in so registrske tablice vrnjene registracijskemu organu?
  • da ste zaradi neplačila povprečne letne premije v višini približno 180 EUR oziroma s tem, da ne sklenete obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, izpostavljeni tveganju, da za morebitno povzročeno milijonsko škodo neomejeno odgovarjate z vsem svojim premoženjem?

ALI STE VEDELI ...

  • da je zagrožena kazen za posameznika, če kot lastnik ne sklene obveznega avtomobilskega zavarovanja, 500 EUR, če pa posameznik ne odjavi vozila izprometa in vrne registrskih tablic, ko preneha veljati zavarovalna pogodba včasu veljavnosti prometnega dovoljenja, pa je tudi v prometnem prekršku?
  • da je zagrožena kazen za vožnjo z vozilom, ki ni registrirano ali mu je registracija potekla pred več kot 30 dnevi 500 EUR?

Se še vedno sprašujete, zakaj je pomembno skleniti obvezno avtomobilsko zavarovanje?

  1. Voznik nezavarovanega vozila povzroči nesrečo, v kateri nastane velika premoženjska in nepremoženjska škoda.
  2. Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad izplača vsem oškodovancem pripadajoče odškodnine.
  3. Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad ima skladno z veljavno zakonodajo od lastnika oziroma povzročitelja prometne nesreče pravico zahtevati povračilo celotnega izplačanega zneska odškodnin, povečanega za morebitne nastale stroške skupaj z obrestmi.

LASTNIK OZIROMA VOZNIK NEZAVAROVANEGA VOZILA ZA NASTALO ŠKODO ODGOVARJA OSEBNO IN NEOMEJENO Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM.