Avto odškodninska asistenca

Z avto odškodninsko asistenco pridobite osebnega skrbnika, ki bo za vas uveljavil odškodninske zahtevke pri drugi zavarovalnici ter poskrbel za rešitev morebitnih kazenskih in prekrškovnih postopkov.

Naročite svetovalca

Prednosti

Ob prijavi škode vam bomo dodelili osebnega skrbnika, ki bo v vašem imenu vložil zahtevek za povračilo nematerialne ali materialne škode pri drugi zavarovalnici. Pravočasno in redno vas bo obveščal o reševanju vloženega odškodninskega zahtevka in ves čas postopka skrbel za zaščito vaših interesov. Medtem boste lahko vi sproščeni in mirni ter brez nepotrebnih skrbi.

Najnižja letna premija z davkom znaša le 23,74 EUR.

Če se zgodi

Zaupajte nam, da bomo storili vse, da bo vaš avtomobil čim prej ponovno brez prask, odrgnin ali drugih nepravilnosti, vi pa spet na cesti v popolni opremi.

Ob prijavi škode obiščite vam najbližjo našo poslovalnico, kjer vam bomo dodelili osebnega skrbnika. Ta bo:

 • namesto vas vložil zahtevek za povračilo nematerialne ali materialne škode pri drugi zavarovalnici,
 • vas tekoče obveščal o reševanju zahtevka ter
 • poskrbel za kakovostno zaščito vaših interesov.

Pogosta vprašanja

Pravna zaščita se nanaša na:

 1. Uveljavljanje civilnopravnih odškodninskih zahtevkov v zvezi s prometno nesrečo z motornim vozilom zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovanca ter zaradi uničenja, poškodbe vozila in zavarovančevih stvari s strani drugih motornih vozil, za katere so ali bi po zakonu morala biti sklenjena zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
 2. Kritje stroškov pravne obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih zoper zavarovanca zaradi prometne nesreče z motornim vozilom, pri čemer se kritje ne nanaša na samo denarno kazen ali globo, izrečeno v teh postopkih.

Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov:

 • med zavarovanci, kakor tudi ne zahtevkov proti zavarovalnici, ki krije odgovornost katerega od zavarovancev,
 • iz drugih zavarovalnih pogodb, ki se nanašajo na zavarovanje interesov zavarovancev,
 • zaradi poškodovanja tovora, ki se proti plačilu prevaža z motornim vozilom,
 • če je zavarovalnica obveščena o prometni nesreči več kot eno leto po prenehanju zavarovanja,
 • pri terorističnih dejanjih, vojnih dogodkih, notranjih nemirih in nasilnih dejanjih, ki so posledica demonstracij ali manifestacij,
 • pri katastrofalnih dogodkih, kot so nuklearni dogodki ali drugi, tudi naravni dogodki, ki povzročijo obsežno škodo pri ljudeh in stvareh,
 • za stroške, ki nastanejo zavarovancu pred dnevom prijave zavarovalnici,
 • za vozila na dirkah zaradi doseganja najvišje ali najvišje povprečne hitrosti, rally tekmovanjih, ocenjevalnih vožnjah, treningih, hitrostnih vožnjah po tovarniških dvoriščih, avtodromih in drugih za ta namen določenih stezah,
 • v času, ko je motorno vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnem času, in sicer od trenutka prihoda na določeno mesto do trenutka v primeru prevzema motornega vozila, ter
 • v primeru prometne nesreče z neznanim vozilom.

Premija se spreminja glede na vrsto zavarovanega vozila, torej ali gre za osebno ali tovorno vozilo, avtobus ali motorno kolo.