Posebna ponudba za imetnike Zlate Mercator Pika kartice

V okviru ugodnosti za imetnike Zlate Pika kartice od 19. 3. 2018 do 19. 6. 2018 zavarovalec prejme:

  • Ob sklenitvi stanovanjskega zavarovanja PaketDom s premium kritjem 30% popust na produkta PDN in/ali PDP v prvem zavarovalnem letu ter pripis v višini 200 pik na Zlato Pika kartico

  • Ob sklenitvi stanovanjskega zavarovanja PaketDom ali PaketDom RENT (za vsa ostala kritja) pripis v višini 200 pik na Zlato Pika kartico

POGOJI AKCIJE

UGODNOST OB SKLENITVI PAKETDOM PREMIUM KRITJA: 
- sklenitev zavarovanja stanovanjskih nepremičnin (PDN) in/ali premičnin (PDP) za najmanj 5 let;
- vrsta kritja: premium;
- sklenitev novega stanovanjskega zavarovanja (nove stranke) ali obnove in sicer za obdobje najmanj 5 let;
- predložitev kupona izdajatelja Mercator d.d. in Zlate Mercator Pika kartice.

UGODNOST OB SKLENITVI OSTALIH VRST KRITIJ: 
- sklenitev zavarovanja stanovanjskih nepremičnin (PDN) in/ali premičnin (PDP);
- vrsta kritja: osnovno, komfortno, ekskluzivno, rent;
- sklenitev novega stanovanjskega zavarovanja (nove stranke) ali obnove in sicer za obdobje najmanj 1 leto;
- predložitev kupona izdajatelja Mercator d.d. in Zlate Mercator Pika kartice.

Ostala določila akcije

Ugodnosti iz te ponudbe se izključujejo z vsemi ostalimi prodajnimi akcijami in popusti ter se dodeli izključno ob sklepanju zavarovanja. 
Ugodnost bo na Zlato Merctor Pika kartico sklenitelja zavarovanja pripisana v roku 15 dni od prejema zavarovalne pogodbe na sedež zavarovalnice.
Unovčenje Mercator pik je mogoče le skladno z vsakokrat veljavnimi pravili partnerskega podjetja Mercator d.d., dostopnimi na www.mercator.si in sicer najkasneje v roku predpisanega bonitetnega obdobja za zbiranje in koriščenje pik. Ugodnost ni prenosljiva na druge imetnike Mercator Pika kartic.
Zavarovalnica ima v primeru predčasne prekinitve pogodbe pravico terjati povrnitev sorazmernega dela upoštevane ugodnosti. 
Pogoj za uveljavljanje ugodnosti akcije je podpisano soglasje na ponudbi ali zavarovalni polici.