Zavarovanje stanovanjskih premičnin

S ponudbo PaketDom lahko zavarujete stanovanjske premičnine, ki služijo za opremo stanovanja ter za osebno uporabo in potrošnjo, ki se nahajajo v naseljeni ali nenaseljeni hiši, stanovanju, na podstrešju, v kleti ali garaži.


PaketDom bo poskrbel, da bodo vaše stanovanjske premičnine zavarovane proti požaru, viharjem in toči ter dodatnim elementarnim nevarnostim, izlivu vode in lomu stekla. Vaše premičnine bodo zavarovane tudi proti vlomni tatvini in ropu na vašem domu ali izven njega.

Ob nesreči bo zavarovanje krilo tudi del nastalih stroškov, kot so npr. stroški zamenjave ključavnice, stroški preklica in nabave novih dokumentov in del dodatnih stroškov, ki ste jih utrpeli ob škodnem dogodku.
 
Izbrano vrsto kritja lahko po potrebi oplemenitite s povišanjem nekaterih limitov ali s sklenitvijo dodatnih zavarovanj, kjer lahko izbirate npr. med dodatnim zavarovanjem odgovornosti zasebnika, dodatnim strojelomnim zavarovanjem vaših gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav ali dodatnim zavarovanjem proti potresu.

Zavarovalna kritja 

Svoje stanovanjske premičnine lahko zavarujete z eno od štirih vrst kritja:

  • osnovnim,
  • komfortnim,
  • ekskluzivnim ali
  • premium kritjem.

Zavarovalni pogoji

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih v poslovalnicah zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zavarovalnih zastopnikih. Zavarovalne pogoje boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.
 

Mnenja strank


Skupna ocena
4.7/5
238 ocen strank
Ogled vseh ocen