Posebna ponudba za imetnike Zlate Mercator Pika kartice

V okviru ugodnosti za imetnike Zlate Pika kartice od 19. 3. 2018 do 19. 6. 2018 zavarovalec prejme:

  • 40% popust na sklenitev zavarovanja Generali TURIST ter
  • 50 pik v primeru posamičnega kritja oz. 100 pik v primeru družinskega kritja.

Pogoji akcije

- sklenitev letnega turističnega zavarovanja Generali TURIST;
- predložitev kupona izdajatelja Mercator d.d. in Zlate Mercator Pika kartice.

Ostala določila akcije

Ugodnosti iz te ponudbe se izključujejo z vsemi ostalimi prodajnimi akcijami in popusti ter se dodeli izključno ob sklepanju zavarovanja. 
Ugodnost bo na Zlato Merctor Pika kartico sklenitelja zavarovanja pripisana v roku 15 dni od prejema zavarovalne pogodbe na sedež zavarovalnice.
Unovčenje Mercator pik je mogoče le skladno z vsakokrat veljavnimi pravili partnerskega podjetja Mercator d.d., dostopnimi na www.mercator.si in sicer najkasneje v roku predpisanega bonitetnega obdobja za zbiranje in koriščenje pik. Ugodnost ni prenosljiva na druge imetnike Mercator Pika kartic.
Zavarovalnica ima v primeru predčasne prekinitve pogodbe pravico terjati povrnitev sorazmernega dela upoštevane ugodnosti. 
Pogoj za uveljavljanje ugodnosti akcije je podpisano soglasje na ponudbi ali zavarovalni polici.