Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2020 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov    20
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 17,5
Generali Amerika, delniški 15
Generali Novi trgi, delniški 15
Generali Vitalnost, delniški 10
Generali Indija - Kitajska, delniški 10
Generali Rastko Evropa, delniški  5
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 7,5

Pretekle ciljne sestave – Aktivni naložbeni paket

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,5902 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,4584 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6,4937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,9943 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,4937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,6613 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 24.425.591,5500