Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 6,8013 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,9065 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -10,9183 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,3640 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -10,9183 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,4272 %