Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,4059 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,2022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,7582 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,6525 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5,7582 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,1149 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.408.882,6600