Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Generali Bond, obvezniški - EUR

Generali Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom). Njegov portfelj sestavljajo predvsem obveznice in drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 19,3265 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,2893 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,4056 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,2043 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,4056 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,0477 %