Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Nazaj

Azija Garant

FONDPOLICA Azija Garant je življenjsko zavarovanje vezano na sestavljeni dolžniški vrednostni papir, izdan s strani Deutsche Bank. Sestavljeni dolžniški vrednostni papir ob izteku zavarovanja izplača 100% čiste premije.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.11.2016
Država: Velika Britanija
Vrednost enote premoženja (VEP): 100,0000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2205 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,2205 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,2205 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,2205 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6,1571 %