GENERALI CLUB

Ker cenimo zvestobo zavarovancev in jo z veseljem tudi dodatno nagradimo, smo že leta 2007 oblikovali prvi zavarovalniški klub v Sloveniji. S klubskim programom zvestobe oziroma z Generali Club kartico smo želeli članom ponuditi več kot »zgolj« zavarovanje. V spodnjem katalogu Generali Cluba preverite katere praktičnine nagrade, partnerske ugodnosti in popuste, še lahko pridobite do 31. 3. 2020, s svojimi do sedaj zbranimi točkami.

Člane Generali Cluba obveščamo o spremembi poslovanja kluba skladno s Pravili in pogoji Generali Cluba ter določili programa Zbiraj točke in vozi zastonj ter posledično seznanjamo z naslednjimi datumi:

  • Ukinitev možnosti včlanjevanja novih članov z dnem: 1. 1. 2020
  • Ukinitev zbiranja točk Generali Cluba z dnem:1. 1. 2020
  • Možnost koriščenja točk Generali Cluba in ugodnosti pri zunanjih partnerjih:     31. 3. 2020

Za vas smo s 3. 1. 2020 pripravili prenovljen Generali Klub ugodnosti. Postanite član in spoznajte, kaj smo pripravili za vas, da boste z nasmehom na obrazu kos vsakodnevnim izzivom.

Več informacij o novem Generali Klubu >>


KORIŠČENJE TOČK GENERALI CLUBA ZA PRIDOBITEV NAGRADE IZ PROGRAMA ZVESTOBE

Katalog ugodnosti 

Za naročilo nagrade Generali Cluba nam pošljite elektronsko sporočilo na info.si@generali.com

Politika zasebnosti:Seznanjen(a) sem, da zavarovalnica osebne podatke obdeluje za izvrševanje namenov, določenih z zakonom, ki ureja področje zavarovalništva, ter v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. Na podlagi izrecno in nedvoumno izražene privolitve lahko zavarovalnica osebne podatke obdeluje tudi z namenom neposrednega trženja na podlagi oblikovanih profilov, z namenom obveščanja o novostih in ugodnostih Generali kluba, koristnih vsebinah, posebnih akcijah in ekskluzivnih ugodnostih, kot tudi za anketiranje oziroma merjenje zadovoljstva s ciljem izboljšanja storitev in produktov. Osebni podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi, kar vključuje tudi profiliranje, ob upoštevanju pravila minimalnega nabora osebnih podatkov in skladno z določili zakona, ki ureja področje zavarovalništva, področje varstva osebnih podatkov, ter z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (t.i. Splošna uredba o varstvu podatkov). Osebne podatke, pridobljene za izvajanje zakonskih namenov, lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ter pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, posreduje pa se lahko v obdelavo tudi družbam Skupine GENERALI in drugim zavarovalnicam in pozavarovalnicam ter svojim oziroma njihovim pooblaščencem za namene ocenitve nevarnosti, likvidacije in plačila zavarovalnine, sozavarovanja in pozavarovanja za pogajanja pred sklenitvijo ter za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica osebne podatke hrani do izteka roka hrambe, ki ga določa zakon, ki ureja področje zavarovalništva, oziroma do preklica. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno prekliče oziroma pisno zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ter izbris osebnih podatkov. Zahtevo je potrebno pisno nasloviti na pooblaščenca zavarovalnice za varstvo osebnih podatkov na naslov: GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako “za pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov”, ali preko elektronske pošte na e-naslov: pooblascenec-op.si@generali.com, kamor se pošlje tudi morebitni ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Posameznik, čigar zahteva je bila zavrnjena, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo. Zavarovalnica bo vsak prejeti zahtevek obravnavala in nanj odgovorila v razumnem roku skladno z zakonskimi zahtevami.
Celotna vsebina Politike zasebnosti >>>