Prijava nezgode

V primeru nezgode je zavarovanec dolžan:

  • poiskati zdravniško pomoč, med zdravljenjem pa se mora držati navodil zdravnika,
  • obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru,
  • pisno prijaviti nezgodo, brž ko mu zdravstveno stanje to omogoča,
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju,
  • po zaključenem zdravljenju predložiti zavarovalnici celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja ter, po potrebi izvid zdravnika o morebitnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

V primeru individualnega ali kolektivnega nezgodnega zavarovanja se izpolni obrazec Prijava nezgode,

V primeru smrti je potrebno izpolniti obrazec Prijava smrti.