ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

 

Na podlagi 14. člena Sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe (Ur. list RS št.: 30/2011) in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe (Uradni list RS, št. 16/2013), pri zavarovanjih, kjer zavarovalec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu na podlagi zavarovalne  pogodbe neposredno povezana z vrednostjo enot premoženja investicijskih skladov (v nadaljevanju skladi), zavarovalnica na tej spletni strani objavlja podrobnejši opis skladov, kratek povzetek naložbene politike, višino in način obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enote premoženja skladov.  

FLEGMA

Vprašajte nas in naš strokovnjak vam bo odgovoril

Domska asistenca

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!