Karierna pot

Imate podjetniško »žilico«, ste ambiciozni, z željo po odličnem zaslužku ter trdno voljo uspeti v poslovnem svetu?

Generali vam nudi dolgoročno podporo: tako začetnikom na področju zavarovalništva in zastopnikom z licenco kot tudi zavarovalnim agencijam, ki bi želele okrepiti svoj obstoječi položaj na trgu.

Kako je uspelo Aleksandru?

Aleksander je direktor ekskluzivne agencije za GENERALI d.d., ki ima 3 pisarne in 6 zaposlenih. Že kot zavarovalni zastopnik je imel željo po lasti agenciji. Mentorstvo in jasne smernice za napredovanje, ki mu jih je nudila zavarovalnica GENERALI d.d. so mu omogočili, da se mu je želja izpolnila. Prepričan je, da lahko pri Generaliju uspe vsak, ki ima v tem poslu interes.

https://www.youtube.com/watch?v=vzdUoQmF2kA

Izberite vaš trenutni status in si poglejte vašo Generali Karierno pot do izjemnega uspeha, ki ste ga lahko deležni pod okriljem našega krilatega leva.

1. ZAČETNIK

"Čim prej želim odlično zaslužiti s samostojnim delom na področju zavarovalno finančnega svetovanja"

Imate veselje do dela z ljudmi. Karierna pot Generalijevega zastopnika se začne z odločitvijo za dejavnost zavarovalno-finančnega svetovanja. S trdno voljo, odločnostjo in samostojnim delom lahko na svoji poslovni poti v kratkem času odlično zaslužite in postopno napredujete vse do partnerja z lastnim podjetjem.

Prvi korak je postati zavarovalni zastopnik. Z učenjem in spoznavanjem zavarovalniškega dela boste pridobili uradno licenco, ki omogoča samostojno nastopanje na trgu. S samostojnim delom in ob podpori zavarovalnice boste že v kratkem času lahko odlično zaslužili.

Podpora Generalija:

 • Izobražuje in zastopniku pomagamo pridobiti licenco za zavarovalno zastopanje,
 • Uči, kako pridobiti prve kontakte in kako si čimprej zgraditi lastno bazo strank,
 • Inovativen sistem nagrajevanja skrajšuje korake do odličnega zaslužka,
 • Različne nefinančne spodbude v obliki nagradnih potovanj in izobraževanj vas spodbujajo, da se čimprej priključite najboljšim – Klub Levjesrčnih,
 • Do uspeha pomaga prepoznavnost blagovne znamke in uveljavljeni produkti.

2. ZASTOPNIK Z LICENCO

»Želim povečat svoj zaslužek in razširit svojo bazo strank, da bom lahko čim prej odprl svoje lastno podjetje"

Prvi korak je že za vami. Imate znanje s področja zavarovalništva, ljudje vas že poznajo, vendar želite povečati svoj zaslužek in za to potrebujete še nekaj dodatnih izkušenj in podpore močnega partnerja z zanimivimi in kakovostnimi produkti. 

Kot Generalijev zavarovalno - finančni svetovalec si boste pridobili dodatno znanje in izkušnje s področja zavarovalništva, razširili bazo vaših strank in okrepili vaš zaslužek. Ljudje vas bodo še bolje poznali. Generali vam bo v podporo kot močan partner z zanimivimi in kakovostnimi produkti. Z nadgradnjo znanja, prizadevnostjo in samostojnim delom se v roku dveh let uspešno izšolate za odličnega poslovneža, ki bo uspešen direktor z nekaj ključnimi zaposlenimi v svojem lastnem podjetju in tako postanete partner zavarovalnice Generali. 

Podpora Generalija:

 • Pomaga zastopniku – zavarovalno finančnemu svetovalcu pri osamosvojitvi,
 • Uči, kako razširiti pridobljeno bazo strank in povečati lasten dohodek,
 • Sistem stimulativnega nagrajevanja spodbuja odlične zaslužke,
 • Različne nefinančne spodbude v obliki nagradnih potovanj in izobraževanj vas spodbujajo da se priključite najboljšim – Klub Levjesrčnih,
 • Ob odločitvi za lastno podjetje Generali pomaga pri ustanovitvi.

3. LASTNO PODJETJE - Zavarovalna agencija

»Rad bi okrepil položaj svojega podjetja na trgu in povečal dobiček«

Sedaj že imate svojo lastno agencijo, ob pomoči Generali zavarovalnice boste dodatno okrepili svoj položaj na trgu in povečali dobiček vašega podjetja.  Postali boste še uspešnejši, svojim strankam boste nudili zanimive, kakovostne in cenovno ugodne produktne svetovno znane blagovne znamke.

Postanem PARTNER. Koraki uveljavitve lastnega podjetja zahtevajo znanje, odločnost, samostojnost in odgovornost. Cilj vsakega podjetja je dobro poslovanje in dobiček. Pri tem je ključna podpora Generali zavarovalnice, ki olajša in pospeši korake do cilja.

Generali vsem ekskluzivnim partnerjem stoji ob strani in jim omogoča odlične zaslužke ter dolgoročno podporo pri razvoju lastnega podjetja v obliki:

 • pravne, tehnične in finančne podpore pri zagonu ali širitvi lastnega podjetja,
 • pomoči pri promociji podjetja in krepitvi njenega imagea na trgu,
 • rednega izobraževanja, prodajne in tehnične podpore osebju,
 • ekskluzivnih in visoko konkurenčnih zavarovalnih produktov in
 • inovativnega in stimulativnega sistema nagrajevanja.

 

KLUB LEVJESRČNIH

V Klub Levjesrčnih se uvrsti dvanajst najboljših zastopnikov preteklega leta. Za vsakega, ki mu uspe priti v to elitno skupino, je to posebno priznanje, še večji uspeh pa je v njej tudi ostati. Zastopniki, ki si zaslužijo mesto v klubu, dobro poznajo svoje delo. Prihajajo iz različnih krajev in poklicev, so različnih starosti in značajev, nekateri z veliko izkušnjami, drugi ne. Za vse pa velja, da so se v delu zastopnika zelo dobro znašli in z njim uspeli.