Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija, poslanstvo, vrednote in Kodeks ravnanja določajo osnovna pričakovanja za vse, ki deluje v imenu Generali.

Naša vizija

Our purpose is to actively protect and enhance people’s lives

Actively: Smo proaktivni in si prizadevamo izboljšati življenja ljudi, s tem da ponujamo zavarovalne rešitve po meri posameznika.
Protect: Posvetili smo se samemu bistvu zavarovanj – upravljanju in zmanjševanju tveganj posameznikov in institucij.
Enhance: Generali je zavezan ustvarjanju višje vrednosti.
People: Zavzeto skrbimo za prihodnost in življenja tako naših zaposlenih kot tudi naših zavarovancev.
Lives: Nedvomno vplivamo na kakovost življenja ljudi. Blaginja, varnost, svetovanje in storitve so ključna orodja za izboljšanje izbranega načina življenja ljudi na dolgi rok.

Naše poslanstvo

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and  accessible insurance solutions

First choice: Spontan, naraven odziv, ki priznava najboljšo ponudbo na trgu, ki temelji na jasnih prednostih in ugodnostih.
Delivering: Zagotavljamo uspeh in si prizadevamo za najvišje dosežke.
Relevant: Znamo predvidevati in zadovoljiti potrebe, izkoristiti priložnost. Rešitve prilagajamo posamezniku glede na njegove potrebe in navade, ki jih spoštujemo.
Accessible: Ponudba, ki je predvsem enostavna. Dosegljiva, razumljiva in uporabna. Vedno na voljo ter po konkurenčni ceni.
Insurance Solutions: Želimo ponuditi celovite zavarovalne rešitve, ki so prilagojene posamezniku in so kombinacija varnosti, svetovanja in storitve.

Naše vrednote

Deliver on the promise: Z našimi zaposlenimi, zavarovanci in delničarji želimo zgraditi dolgoročen odnos vzajemnega zaupanja. Vse naše delo je posvečeno izboljšanju življenj naših zavarovancev. Z disciplino in integriteto se zavezujemo, da bomo izpolnili dano obljubo in si prizadevali za naš dolgotrajni odnos.
Value our people: Cenimo naše zaposlene, spodbujamo različnost in vlagamo v trajno učenje in rast, tako da ustvarjamo pregledno, povezano in dostopno delovno okolje. Razvoj naših zaposlenih bo zagotovil dolgoročno prihodnost podjetja.
Live the community: Ponosni smo, da smo del globalne Skupine z močnimi in trajnimi odnosi na vseh trgih, kjer poslujemo, s posluhom za teme socialne odgovornosti. Na vsakem trgu se počutimo doma.
Be open: Smo radovedni, dostopni, proaktivni in dinamični ljudje, z odprto in raznoliko miselnostjo. Na svet želimo gledati iz različnih perspektiv.

Naš Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja Skupine Generali je naše vodilo, da sledimo pravi stvari. Naš Kodeks določa etična pričakovanja vsakogar, ki dela za ali v imenu, Generali po vsem svetu.
Skupne vrednote in jasna etična pričakovanja začrtana v našem Kodeksu nam pomagajo pri doslednem sprejemanju odločitev in omogočajo, da je naše delovno mesto še naprej okolje, v katerem se je moč zanesti na odkritost, odprtost in iskrenost. Ko se kdo sooča z etično dilemo, bodo naše vrednote in naš Kodeks vodilo.
Od naših vodilnih se pričakuje, da so vzor našega Kodeksa in da poskrbijo, da njihove ekipe svobodno postavljajo vprašanja o tem, ali je kakšno ravnanje ali poslovni predlog v skladu z našimi vrednotami in načeli našega Kodeksa. Poleg tega spletni programi usposabljanja in programi usposabljanja pod vodstvom inštruktorja, skupaj z obsežnim komunikacijskim programom zagotavljajo, da se vsi zaposleni v celoti zavedajo pomena našega Kodeksa in svoje odgovornosti, da sporočijo svoje pomisleke.
Vsak lahko izrazi svoje pomisleke ali prosi za pojasnilo o katerem koli vidiku našega Kodeksa. Za to imamo v vseh državah, kjer delujemo na voljo načine poročanja tako na lokalni ravni kot na ravni Skupine, da zaposleni lahko poročajo o svojih pomislekih. Zaupnost je zagotovljena in ne toleriramo kakršne koli oblike povračilnih ukrepov.

Kodeks ravnanja