Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2017

PREPOZNAVNI IN VŠEČNI. Z NAJVEČJIM DELEŽEM NAJBOLJ ZADOVOLJNIH ZAVAROVANCEV PRI UVELJAVLJANJU ŠKODNIH ZAHTEVKOV. Stranke posameznih zavarovalnic bi v največji meri prijateljem in znancem priporočale prav Generali (42 % zagovornikov).*

Odličen položaj zavarovalnice GENERALI d.d. na slovenskem zavarovalniškem trgu so potrdili tudi letošnji izsledki raziskave – stranke nas namreč uvrščajo med najboljše.

  • Ko gre za uveljavljanje škodnih zahtevkov se med vsemi zavarovalnicami prav mi ponašamo z največjim deležem zelo zadovoljnih strank (47 %). Kar 77 % pa jih je z našim odzivom zadovoljnih. 
  • Prav tako imamo največji delež strank, ki bi nas priporočile svojim prijateljem in znancem (42% delež zagovornikov). Tudi sicer se glede na priporočila strank (indeks NPS**) uvrščamo med najboljše.
  • Na področju splošnega zadovoljstva strank že več let zasedamo najvišja mesta. Tako je tudi letos – ponovno smo med najboljšimi, saj imamo kar 45 % zelo zadovoljnih in 42 % zadovoljnih strank. Skupaj torej 87 % zadovoljnih strank.
  • Na našo odličnost kaže tudi podatek, da si je na novo za svojo zavarovalnico v preteklem letu GENERALI izbralo 2 % vseh vprašanih, kar nas uvršča na drugo mesto.

Na doseženo smo ponosni. Prav tako na dejstvo, da nas prepoznate še kot ekonomsko stabilno in varno zavarovalnico, s prijaznim in strokovnim osebjem, ki uvaja novosti in nudi veliko vrst zavarovanj z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve.

Več informacij o izsledkih neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2017:

 

*Vir: Zavarovalniški monitor 2017, povzetek.

**Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.