Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2016

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2016

Družba GfK je aprila 2016 izvedla neodvisno letno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča vpogled v pomembne zavarovalniške kazalce in pregled na slovenskem zavarovalniškem trgu.

Letošnji rezultati so potrdili izsledke preteklih raziskav, ki dokazujejo, da se Generali po mnenju strank uvršča v sam vrh zavarovalnic, ki delujejo v slovenskem prostoru.  Letos smo najvidnejše rezultate v Generaliju dosegli na področju:

  • splošnega zadovoljstva z zavarovalnico, saj imamo najvišje skupno število zelo zadovoljnih in zadovoljnih strank. Kar 85 % naših strank je zadovoljnih s svojo izbiro. To nas med vsemi zavarovalnicami na slovenskem trgu uvršča na 1. mesto;
  • uveljavljanja škodnih zahtevkov, saj je 89 % naših strank, ki so že kdaj uveljavljale škodni zahtevek, zadovoljnih z našim odzivom, kar je največ med vsemi konkurenčnimi zavarovalnicami v Sloveniji;
  • priporočil (indeks NPS*), saj bi stranke posameznih zavarovalnic prijateljem in znancem v največji meri priporočale prav Generali. S 43 % zagovornikov dosegamo NPS oceno 13 in zasedamo 2. mesto. Z doseženim presegamo slovensko in evropsko povprečje;
  • prepoznavnosti zavarovalnic, kjer se uvrščamo na 2. mesto. Tretjina anketiranih se najbolj spominja prav oglaševalskih akcij naše zavarovalnice.

 

Poleg tega anketiranci Generali uvrščajo med najbolj všečne zavarovalnice. Vidijo nas kot ekonomsko stabilno in varno zavarovalnico, ki ima prijazne in strokovne zastopnike ter ki nenehno uvaja novosti in ponuja veliko vrst zavarovanj z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve.

Več informacij o izsledkih neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2016:

 

Družba GfK raziskavo Zavarovalniški monitor izvaja vse od leta 2000. Raziskava potekala v aprilu, in sicer s pomočjo osebnega individualnega anketiranja v naključno izbranih gospodinjstvih. Rezultati temeljijo na odgovorih 1.000 anketirancev, starih do 15 do 75 let.

 

*Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.