Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2015

 

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2015

Družba GfK Slovenija je v aprilu 2015 izvedla letno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča spremljanje pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga.

Raziskava je pokazala, da:

  • se je Generali ponovno izkazal kot zavarovalnica, ki ima najvišje skupno število zelo zadovoljnih in zadovoljnih strank, kar 88 %, in tako ponovno prekaša ostale konkurenčne zavarovalnice na slovenskem trgu;
  • se Generali po prepoznavnosti zavarovalnic uvršča na 2. mesto, sicer pa visoko nad povprečje, saj se kar tretjina anketiranih najbolj spominja prav oglaševalskih akcij naše zavarovalnice;
  • se glede na NPS* Generali z oceno 12 uvršča na 2. mesto, saj dobra tretjina  naših strank storitve, ki jih nudimo, priporoči naprej;
  • v kategoriji všečnosti zavarovalnic splošni javnosti zasedamo 3. mesto, stranke pa opazijo naše nadpovprečno  pogosto uvajanje novosti, hitro izplačevanje odškodnin, dobro  razmerje med kakovostjo in ceno ter raznovrstno ponudbo  zavarovanj.

 

Več informacij o izsledkih neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2015:

 

* Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.