Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2014

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2014

Družba GfK Slovenija je v aprilu in maju 2014 izvedla letno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča spremljanje pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga.

Raziskava je pokazala, da:

  • so že četrto leto zapored z obravnavo škodnega zahtevka najbolj zadovoljni prav naši zavarovalci;
  • prav tako ostajamo v samem vrhu glede na splošno zadovoljstvo z zavarovalnico;
  • smo med najbolj prepoznavnimi zavarovalnicami tako z vidika spontanega in olajšanega priklica kot tudi priklica oglasov, saj se v obeh kategorijah uvrščamo na visoko 2. mesto;
  • po indeksu NPS* med slovenskimi zavarovalnicami dosegamo 4. mesto, v kategoriji zagovornikov pa odlično 3. mesto.

 

Več informacij o izsledkih neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2014:

 

* Indeks NPS (Net Promoter Score) temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalnico aktivno priporočali drugim ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice.