Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2013

Rezultati neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2013

Družba GfK Slovenija od leta 2000 redno enkrat letno izvaja neodvisno raziskavo GfK Zavarovalniški monitor, ki omogoča identifikacijo in spremljanje pomembnih kazalcev ter pregled slovenskega zavarovalniškega trga.

Omenjena raziskava je v letu 2013 pokazala:

  • da so že tretje leto zapored z obravnavo škodnega zahtevka najbolj zadovoljni prav Generalijevi zavarovanci;
  • po indeksu NPS* Generali med slovenskimi zavarovalnicami dodatno utrjuje lanskoletno visoko 2. mesto, rezultat pa v kategoriji zagovornikov v pozitivni smeri ne odstopa le od slovenskega povprečja, temveč tudi od povprečja držav Srednje in Vzhodne Evrope;
  • z vidika spontanega in olajšanega priklica se Generali uvršča na 3. mesto, glede priklica oglasov pa na 2. mesto. Dobra popotnica za nadaljnje delo je utrjevanje pozicije Generalija glede všečnosti: izenačeno lanskoletno 2. mesto ter splošno zadovoljstvo z zavarovalnico – 2. mesto.

Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja Generali na slovenskem zavarovalnem trgu še vedno ohranja 6. mesto, hkrati pa ostaja največja tuja zavarovalnica v Sloveniji. V Sloveniji je prepoznaven, všečen in zaupanja vreden, saj ima najbolj zadovoljne stranke, ki bi ga priporočile prijateljem in znancem. V Evropi je prvi na področju življenjskih in pokojninskih zavarovanj, kot  zavarovalna skupina pa je v Evropi tretji največji.

 

Več informacij o izsledkih neodvisne raziskave Zavarovalniški monitor 2013:  

 

* Indeks NPS (Net Promoter Score): osnova za katerega je verjetnost priporočila zavarovalnice. Ta kazalec temelji na razmerju med zagovorniki, lojalnimi entuziasti, ki bodo zavarovalno storitev uporabljali tudi v prihodnje in jo bodo aktivno priporočali drugim, ter obrekovalci oziroma nezadovoljnimi strankami, ki lahko z razširjanjem negativnih mnenj škodujejo ugledu zavarovalnice in odvračajo od uporabe storitev zavarovalnice.

  

 

  

 

Sedež zavarovalnice Generali d.d.

Kržičeva 3 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 47 57 100, 080 70 77

Telefaks: 01 47 57 101

E-naslov: info@mail.generali.si

Internetna stran: www.generali.si