Neodvisna raziskava - Zavarovalniški monitor 2011

V nadaljevanju predstavljeni podatki so iz neodvisne raziskave GfK Zavarovalniški monitor 2011. Zavarovalniški monitor omogoča identifikacijo in spremljanje vseh pomembnih kazalcev. Izvaja se od leta 2000, enkrat letno v mesecu maju, in je reprezentativen za slovensko populacijo v starosti 15 do 75 let. GfK uporablja metodo osebnega anketiranja na domu 1.000 oseb.

 

Povzetek raziskave

Pred vsako zavarovalnico je po prodajnih in marketinških akcijah nov izziv – kako zadovoljiti pričakovanja zavarovancev in ovrednotiti samo storitev. Tu se skriva resnična vrednost posamezne zavarovalnice.

Zadovojstvo zavarovancev pri zavarovalnicah

Škodni dogodek je tisti trenutek, ko zavarovalna storitev postane otipljiva in lahko zavarovanci zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. In ravno neprimerna ocenitev škode, nepriznavanje škode oziroma premajhno izplačilo odškodnine so najbolj pogosti razlogi nezadovoljstva zavarovancev. Povedano drugače, so tisti dejavniki, ki vplivajo na zvestobo zavarovancev in njihovo nadaljnje sodelovanje z obstoječo zavarovalnico.

Splošno - razlogi za nezadovoljstvo zavarovancev

 

Zadovoljstvo naših zavarovancev

Zavarovalnica Generali izstopa v zadnjih dveh letih tako po številu na novo pridobljenih strank kot tudi po številu najmanj »izgubljenih«, že prej obstoječih strank. Temu gre pripisati dejstvo, da so ponudbo Zavarovalnice Generali prepoznali kot najbolj ugodno na trgu, velik delež pa gre tudi kvalitetni podpori zavarovalnih svetovalcev, cenilcev oziroma celotostni podpori namenjenem povečanju kvalitete pristopa zavarovancem Generalija.


Zavarovalnica Generali je namreč uvrščena med bolj všečne zavarovalnice in z vidika prihodnjega vedenja najboljši rezultat dosega ravno Generali. Pozitiven rezultat beležimo tudi pri merjenju zvestobe strank, pri čemer krilati lev izstopa z nadpovprečnimi rezultati. Zavarovanci zavarovalnice Generali širijo pozitivne govorice. Prav tako bi se za ponovno uporabo storitev zavarovalnice v največji meri odločili zavarovanci krilatega leva in bi jo drugim zelo verjetno priporočili. Generali je očitno na dobri poti.

 

Raziskave kažejo, da je 91% vprašanih zadovoljnih s storitvijo oziroma odzivom zavarovalnice. Od tega jih je 41% popolnoma zadovoljnih, 50% zadovoljnih. Dodatnih 7% pa jih je neopredeljenih.

 

Kako nas vidi trg v Sloveniji?

 GENERALI d.d. je:

  • inovativen
  • ima prepoznavne oglase
  • ponuja dostopne premije