Raziskava o zadovoljstvu naših strank

Raziskava med strankami Generali Zavarovalnice, ki jo je aprila 2009 izvedlo podjetje Valicon d.o.o., je pokazala, da je zadovoljstvo z obravnavo škod pri Generaliju na visoki ravni.

Uveljavitev škode je pri zavarovanju tisti »trenutek resnice«, ko zavarovanci lahko zares ocenijo zadovoljstvo z zavarovalnico. Da bi to zadovoljstvo ovrednotili tudi mi, smo v sodelovanju z raziskovalno družbo Valicon pripravili raziskavo, ki je pokazala, da je skoraj 90 odstotkov vprašanih zadovoljnih s postopkom in izidom obravnave škodnega primera iz naslova Generalijevega avtomobilskega zavarovanja. Izredno spodbuden je tudi delež tistih, ki bodo svoj avtomobil zavarovali pri Generaliju tudi po obravnavi škodnega primera.

Telefonska raziskava med 236 zavarovanci, ki so v zadnjih šestih mesecih prijavili škodo iz naslova avtomobilskega zavarovanja pri Generaliju (Generalijeve stranke ali stranke drugih zavarovalnic), je pokazala, da Generali v škodnih postopkih posluje v skladu s pričakovanji zavarovancev. V nadaljevanju navajamo nekaj zanimivih izsledkov.

 

Splošno zadovoljstvo z obravnavo škod

89 odstotkov vprašanih je s postopkom in izidom obravnave škodnega primera zadovoljnih. Od tega je 62 % anketirancev z izidom škodnega postopka popolnoma zadovoljnih, dobro četrtino pa predstavljajo tisti, ki so zadovoljni ali zelo zadovoljni. 88 odstotkov vprašanih se strinja, da so prejeli (vsaj) pričakovano odškodnino, enak odstotek pa je zadovoljnih tudi s hitrostjo reševanja škodnega primera.

Več kot 90% anketirancev se tudi strinja, da uslužbenci resnično poznajo področje svojega dela in je pri njih mogoče dobiti vse potrebne informacije.

V skupnem seštevku je povprečna ocena zadovoljstva s škodnim postopkom visoka in na šeststopenjski lestvici znaša 5.2 točke.

Graf (levo)
Vprašanje
: Sedaj pa pomislite na vaš škodni dogodek v celoti in ga skušajte oceniti ...  (n=233)

 

Visoka »nakupna namera«

93 odstotkov anketirancev, ki že imajo sklenjeno Generali avtomobilsko zavarovanje, pravi, da bodo svoj avtomobil pri Generaliju zavarovali tudi v prihodnje. O sklenitvi avtomobilskega zavarovanja pri Generaliju razmišlja tudi 36 odstotkov vprašanih, ki so pri Generaliju prijavila škodo, a tu še nimajo sklenjenega avtomobilskega zavarovanja.

 

Zadovoljstvo generira priporočila

Glede na tokratno izkušnjo bi velika večina vprašanih (87 %) zavarovalnico Generali priporočila tudi svojim prijateljem. Na priporočilo najbolj vpliva zadovoljstvo s kontaktnimi osebami v škodnem primeru, to je z zavarovalnim zastopnikom, referentom, še najbolj pa s cenilcem.  

Graf (levo)
Vprašanje
: Bi glede na tokratno izkušnjo, Zavarovalnico Generali priporočili svojim prijateljem? (n=235)