Sklep uprave

Obveščamo vas, da je uprava družbe GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, Ljubljana, na seji uprave dne 25.11.2013 sprejela naslednja dva sklepa:

  • Ne glede na določbe splošnih pogojev SPŽZ-ERC-10, SPŽZ-ERMK-11, SPŽZ-ERCK-11, SPŽZ-ERKSME-13  ter dopolnilnih pogojev DPŽZ-10 v delih, kjer urejajo zavarovalno premijo, se lahko povišanje zavarovalne premije predlaga le, če pride do povečanja nevarnosti zaradi sprememb dela zavarovane osebe v tolikšni meri, da bi bila zavarovalnica sklenila zavarovalno pogodbo samo proti večji zavarovalni premiji, če bi bilo tako stanje takrat, ko je bila zavarovalna pogodba sklenjena.
  • Ne glede na določbe splošnih pogojev SPŽZ-ERC-10, SPŽZ-ERMK-11, SPŽZ-ERCK-11, SPŽZ-ERKSME-13 in SPŽZ-ERCM-13 zavarovalnica izključuje kritje v primeru vožnje pod vplivom alkohola le v primeru, da je voznik zavarovana oseba.