S prevzemom Adriatic Slovenice in družbe KD Skladi postajamo druga največja zavarovalnica v Sloveniji

Generali povečuje svojo prisotnost v regiji Srednje in Vzhodne Evrope

Generali CEE Holding B.V., član mednarodne Skupine Generali, je v sredo, 23. maja 2018 s skupino KD Group finančna družba d.d. sklenil dogovor za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža v zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. Dogovor še čaka na potrditev s strani pristojnih regulativnih organov, vključuje pa tudi prevzem družbe KD Skladi, d.o.o. S tem Skupina Generali postaja druga največja zavarovalna družba v Sloveniji.

Vanja Hrovat, predsednica uprave GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana, je ob prevzemu izpostavila:
"Ta prevzem nam ponuja številne nove poslovne priložnosti, med drugim tudi doseg do večje baze potencialnih strank. Adriatic Slovenica dela dobro in je v preteklih letih ustvarila številne pomembne dosežke. Veselim se našega skupnega dela in nadaljnjega razvoja storitev, ki že danes dosegajo visoko raven kakovosti. Prepričana sem, da bomo z združitvijo najboljšega kar premoremo eni in drugi za naše stranke zagotovili najboljše zavarovalne in investicijske storitve."

Generali svojo prisotnost povečuje tudi na Poljskem
Generali je sklenil tudi sporazum o pridobitvi nadzora nad poljsko življenjsko zavarovalnico Concordia Capital SA in premoženjsko zavarovalnico Concordia Polska TUW od njihovih nemških delničarjev Concordia Versicherung in Vereinigte Hagelversicherung. Tudi ta dogovor čaka na potrditev s strani pristojnih regulativnih organov.

Prevzemi predstavljajo korak naprej v izvajanju strategije Skupine Generali za izboljšanje položaja v regiji. Skupina namreč področje Srednje in Vzhodne Evrope opredeljuje kot strateško pomembno za nadaljnjo rast in izboljšanje dobičkonosnosti.

Luciano Cirinà, regionalni direktor za Avstrijo, Srednjo in Vzhodno Evropo ter Rusijo in generalni direktor Generali CEE Holdinga, je ob tem za Generali pomembnem mejniku poudaril: "Že danes smo ena največjih zavarovalnic na trgih Srednje in Vzhodne Evrope, še vedno pa regijo vidimo kot ciljno za našo nadaljnjo strateško rast in naložbe. Prevzemi nam bodo omogočili uravnovesiti in razširiti naše portfelje, prodajne kanale in regionalno prisotnost. Naše poslovanje se bo, tudi s pomočjo prevzemov, v regiji povečalo za približno 7 % in doseglo več kot 6,4 milijarde evrov premij. Tako bomo še povečali prispevek k skupnim rezultatom Skupine. Ponosni smo, da bo naša regija predstavljala skoraj 10 % premij Skupine in k celotnemu poslovnemu izidu prispevala več kot 15 %. Hkrati bomo pospešili tudi začrtano pot do krepitve portfelja premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj ter upravljanja premoženja in investicijskih skladov."


Iz leve proti desni: Gregor Pilgram, izvršni  direktor za finance in član izvršnega  odbora Generali CEE Holdinga; Luciano Cirinà, regionalni direktor za Avstrijo, Srednjo in Vzhodno Evropo ter Rusijo in generalni direktor Generali CEE Holdinga; Aleksander Sekavčnik, predsednik upravnega odbora KD Group in  Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor in član upravnega odbora KD Group.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Generali CEE Holding.