Poslovni rezultati Skupine Generali za leto 2017

Nova rekordna raven rezultatov iz poslovanja

V Skupini Generali smo poslovno leto 2017 zaključili uspešno, z novo rekordno ravnjo rezultatov iz poslovanja, ki je znašal kar 4,89 milijarde evrov. Beležili smo tudi rast ustvarjenega čistega dobička in okrepili našo kapitalsko pozicijo. Ob tem smo zbrali več kot 68 milijard premije. Phillippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine, je ob objavi poročila izpostavil, da ima Skupina Generali »odličen položaj za doseganje vseh ciljev, ki smo si jih zastavili za leto 2018«.

Rezultat iz poslovanja Skupine Generali je ob 2,5-odstotni rasti glede na pretekla leta dosegel rekordno raven 4,89 milijarde evrov. Nanj so, poleg predčasno doseženega znižanja ravni stroškov, pozitivno vplivali segmenti življenjskih zavarovanj, naložb ter upravljanja s sredstvi in premoženjem. V primerjavi s prejšnjim letom smo povečali tudi ustvarjeni čisti dobiček, in sicer za 1,4 %, na 2.110 milijonov evrov. Manjši padec, za 0,2 %, smo beležili pri zbrani skupni premiji Skupine, ki je v poslovnem letu 2017 znašala 68.537 milijonov evrov. V segmentu premoženjskih in odgovornostnih zavarovanj smo zbrano premijo sicer povečali za 1,7 % na 20,7 milijarde evrov, v segmentu življenjskih zavarovanj pa je padla za en odstotek, zbrali smo 47,8 milijarde evrov premij. Ob tem neto prilivi v segmentu življenjskih zavarovanj znašajo 9,7 milijarde evrov in so med najvišjimi v Evropi.

V centralni in srednji Evropi, katere del je tudi Generali Slovenija, smo dosegli največjo rast rezultatov iz poslovanja premoženjskih in odgovornostnih zavarovanj – 249 milijona evrov, kar predstavlja 22,2 -odstotni dvig. Pri življenjskih zavarovanjih smo se odrezali nekoliko slabše, saj smo beležili 8-odstotni padec in dosegli 229 milijonov evrov.

Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine: »Odlični rezultati, ki smo jih predstavili danes, potrjujejo pravilnost in učinkovitost našega strateškega načrta v trenutnih tržnih razmerah. Imamo odličen položaj za doseganje vseh naših ciljev,ki smo si jih zastavili za leto 2018. V letu 2017 smo izvedli vrsto pomembnih projektov, ki so prispevali k splošni vzdržljivosti naše skupine. Ti rezultati, pridobljeni zahvaljujoč vsakodnevni predanosti in srčnosti naših kolegov, agentov in sodelavcev, nam omogočajo, da samozavestno zremo v prihodnost in ustvarjamo trajnostno vrednost za vse naše deležnike.«

Podrobnejši pregled rezultatov je na voljo TUKAJ.