POLLETNI POSLOVNI REZULTATI SKUPINE GENERALI 2018

Večji dobiček, preseganje ciljev in ohranjanje močne kapitalske pozicije

Polletni rezultati kažejo na uspešno in učinkovito izvedbo našega strateškega načrta za obdobje 2016–2018. Kljub nihanjem na svetovnem zavarovalniškem trgu v drugem četrtletju 2018 in pogostim naravnim katastrofam, Skupina ohranja močno kapitalsko pozicijo. »Posledično smo dosegli enega najvišjih polletnih čistih dobičkov do sedaj,« komentira pozicijo Skupine Generali Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine.

Zahvaljujoč odličnemu poslovanju na vseh segmentih je rezultat iz poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasel za 2,7 % na 2,5 milijarde evrov. Dosegli smo tudi najvišji čisti dobiček v zadnjih desetih letih – 1,3 milijarde evrov kar predstavlja 8,8% povečanje. K temu je veliko prispevala geografska in operativna optimizacija, katere cilj smo presegli za 0,5 milijarde evrov. Povečali smo tudi skupno vrednost zbranih premij Skupine – najbolj na segmentu življenjskih ter avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj. Skupna bruto vrednost zbranih premij je tako v prvi polovici leta znašala 35,1 milijard evrov kar kaže na 6,5% povečanje. K tem rezultatom je Generali CEE Holding, kamor sodi tudi Slovenija, najbolj prispeval na segmentu premoženjskih zavarovanj.

Kapitalska pozicija Skupine tako ostaja stabilna in odporna na fluktuacije trga, ki so bile še posebej opazne v drugem četrtletju. Ob tem je k odličnim poslovnim rezultatom pomembno prispeval tudi prodaja 89,9% deleža v družbi Generali Leben.

Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Skupine: »Polletni rezultati kažejo na Generalijevo kapitalsko odpornost in odlično poslovanje, kljub globalnim nihanjem. Izpostavil bi tudi naš načrt geografske optimizacije in umika iz nedobičkonosnih trgov. Zastavljene cilje smo pomembno presegli. K temu je pripomogla tudi nedavna prodaja Generali Leben v Nemčiji. Dosegli smo tudi odlične rezultati iz poslovanja na področju premoženjskih, avtomobilskih in življenjskih zavarovanj. Prav tako pa smo bili uspešni tudi z našimi dejavnostmi na področju investicij in upravljanja s premoženjem. Ti rezultati potrjujejo, da naš strateški načrt izvršujemo disciplinirano in odločno. Posledično smo dosegli enega najvišjih polletnih čistih dobičkov do sedaj.«