Nova ugodnost FLEGMA - DOM 10 let

Obsežnemu sklopu različnih ugodnosti za naše zavarovance smo v Generaliju dodali novo - »FLEGMA - DOM 10 let«. Namenjena je vsem, ki imate oziroma nameravate skleniti stanovanjsko in naložbeno življenjsko zavarovanje za 10 let.

Z ugodnostjo »FLEGMA - DOM 10 let« kot vseživljenjski partner strankam želimo poleg kakovostnega stanovanjskega in naložbenega življenjskega zavarovanja omogočiti tudi bolj učinkovito varčevanje. Finančna varnost naših zavarovancev in njihovih družin bo tako ob morebitni nezgodi, bolezni ali smrti še višja

Zavarovancem, ki bodo upravičeni do ugodnosti »FLEGMA - DOM 10 let«, bomo vsako leto 20 % vplačane premije za stanovanjsko zavarovanje prenesli na polico naložbenega življenjskega zavarovanja.

 

Ugodnost lahko koristijo vsi zavarovanci, ki bodo pri nas sklenili naložbeno življenjsko zavarovanje Flegma z dobo plačevanja najmanj 10 let in hkrati tudi stanovanjsko zavarovanje PaketDom ali PaketDom RENT za najmanj 10 let. V kolikor pa ima zavarovanec pri nas že sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje Flegma, sklene še novo stanovanjsko zavarovanje PaketDom ali PaketDom RENT za najmanj 10 let.

Več o pogojih koriščenja ugodnosti lahko preberete na povezavi.